Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Polák, Martin: Bezlopatková miniturbína - cesta k energetickému využití nejmenších vodních zdrojů
Monografie přináší ucelený souhrn informací o nově vyvinuté bezlopatkové turbíně, která funguje na základě nedávno objeveného hydraulického jevu (odvalovacího principu). Pojednává především o technických aplikacích zařízení, zejména v oblasti malých ...
ČVUT eobchod215 Kč vč.DPH
Studnička, Jiří: Ocelové konstrukce 2. Zatížení
Učební text umožňuje studentům stavební fakulty ČVUT v Praze používat normy pro zatížení stavebních konstrukcí, aniž by si museli opatřovat originální vydání norem. Autoři však zdůrazňují, že skripta v žádném případě nepředstavují pomůcku nebo podkl...
ČVUT eobchod167 Kč vč.DPH
Strnad, Ladislav: Synchronizace sítí
S nástupem digitální techniky v telekomunikačních sítích se objevil nový problém, totiž problém fázového vztahu signálů. Jeho řešení v síti bývá předpokladem její funkčnosti. Problémy synchronizace je možno členit na ty, které souvisejí se synchroni...
ČVUT eobchod181 Kč vč.DPH
Trhací blok ČVUT
Poznámkový trhací blok, 50 potištěných listů s logem ČVUT.
ČVUT eobchod55 Kč vč.DPH
Masopust, Jan: Zakládání staveb 1
Vysokoškolská skripta podporující výuku několika geotechnických předmětů zabývajících se zakládáním staveb. Tento první díl uvádí studenty do geotechnické problematiky, a to ve smyslu v Evropě všeobecně přijímané koncepce mezních stavů a to jak m.s. ...
ČVUT eobchod183 Kč vč.DPH
Schovat slider
 

Bičák: Lineární obvody a systémy

Spoluautoři Laipert, Vlček
Fakulta / Katedra FEL
Vydání 1.
Rok vydání 03/2007
Nakladatel ČVUT
ISBN 978-80-01-03649-5
Cena (vč.DPH 10 %) 230 Kč
Skladem 204 ks
Počet  ks
Popis produktu:
Publikace je určena odborné veřejnosti, především studentům bakalářského programu v oboru Elektronika a sdělovací technika. Zabývá se vývojem základních algoritmů analýzy syntézy lineárních časově invariantních systémů, zejména pak analogových a číslicových filtrů.Je zaveden dvojbran jako lineární časově invariantní systém, uveden jeho popis vstup/výstup pro systémy se spojitým a diskrétním časem. Je ukázán význam Laplaceovy a Z-transformace pro zjednodušení jeho popisu a výklady vlastností. Výklad je doplněn četnými příklady úloh, řešenými v prostředí MATLAB. Pozornost je věnována významu bilineární transformace a invariantní impulsní odezvě pro návrh číslicových filtrů v prostředí MATLAB. Samostatné části jsou věnovány realizaci analogových a číslicových fázovacích článků a jejich aplikacím.

Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Ducháček: Gumárenské suroviny a jejich zpracování.

259 Kč

Mindl:Velký chemický slovník - část česko-anglická

550 Kč

Gros: Velká kniha logistiky

590 Kč
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk