Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Navrátil,Šinkorová: Biomedicínská detekce ionizujícího záření. Organizace zdravotnické péče po zevní...
V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v oborech radiobiologie a medicína katastrof, jsou popsány současné přístupy k monitorování radiační zátěže obyvatelstva metodami fyzikální a biologické dozimetrie. Minimalizace negativních dopadů pů...
ČVUT eobchod107 Kč vč.DPH
Virius, Miroslav: Java 1. díl / Programovací jazyk
Tato skripta představují první díl učebnice programovacího jazyka Java. Jsou určena studetům Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, kteří již umějí základy programování. To znamená, že znají pojmy jako programovací jazyk, identifikátor,...
ČVUT eobchod227 Kč vč.DPH
Kopřiva, Miloš: Membránová architektura
S naplňováním soudobých trendů dynamické a organické architektury konvenují určité stavební konstrukce a technologie. Inspirována vzory ze živé i neživé přírody mezi ně nepochybně patří také membránová architektura. Navrhování nekonvenčních tvarů mem...
ČVUT eobchod380 Kč vč.DPH
Krátký, Lukáš: Moderní trendy předúprav biomasy pro intenzifikaci výroby biopaliv 2. generace
Předúprava suroviny je klíčovým krokem výroby biopaliv druhé generace jako alternativního zdroje energií a cenných látek k výrobě ekoinovativních materiálů. Cílem této knihy je shrnout a představit čtenáři moderní trendy a nejnovější poznatky celosvě...
ČVUT eobchod168 Kč vč.DPH
Kraus, Ivo: Povrchy a rozhraní
Vysokoškolská učebnice je výkladem zákonitostí vztahu mezi mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi pevných látek a charakteristikami jejich povrchu. Text obsahuje odpovědi na základní otázky z této důležité oblasti materiálového inženýrstv...
ČVUT eobchod375 Kč vč.DPH
Schovat slider

Vyoralová, Zuzana: Technická zařízení budov a infrastru...

179,- Kč

Vytlačil: Systémová analýza a syntéza

68,- Kč

Witzany: Konstrukce pozemních staveb 20

488,- Kč

Witzany: Konstrukce pozemních staveb 70-Prefabrikované ...

271,- Kč

Zahradník: Management podniku .

153,- Kč

Zelenka: Projektování výrobních systémů. Návody na cvič...

153,- Kč

Zeman: Fyzikální geodézie. Teorie výšek a výškové systé...

105,- Kč

Zindulka: Matematika 3

165,- Kč

Zítek: Automatické řízení pro bakalářské studium

198,- Kč

Zítek, Pavel: Automatické řízení - Sylaby a aplikace

152,- Kč

Zralý, Martin: Management a ekonomika podniku. Sbírka ú...

209,- Kč

Žáček: Průmyslový marketing

247,- Kč

Žáček: Strategický management

313,- Kč

Žáček: Teorie managementu

246,- Kč

Žáček, Vladimír: Management podniku

215,- Kč

Žáček, Vladimír: Management: Teorie, zásady, praxe

294,- Kč

Žáček, Vladimír: Rozhodování v managementu. Teorie, pří...

181,- Kč
<<< První | < Předchozí | 391 - 407 z 407
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk