Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Šestáková, Eliška: Automata and Grammars. A Collection of exercises and Solutions
Učební text je koncipován především jako sbírka řešených příkladů z teorie formálních jazyků, gramatik a automatů. U jednotlivých úloh jsou spolu s řešením vždy uvedeny i hlavní myšlenky, které k danému řešení vedly. Autorka též vysvětluje použité fo...
ČVUT eobchod207 Kč vč.DPH
Šafář, Roman: Betonové mosty 2. Přednášky
Skripta jsou určena pro výuku předmětu Betonové mosty 2, ale jsou využitelná i pro ročníkové projekty, bakalářské a diplomové práce apod. Učební text se zabývá jednotlivými typy nosných konstrukcí betonových mostů i jejich spodní stavbou, a to z hled...
ČVUT eobchod265 Kč vč.DPH
Kraus, Ivo: Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Romantici a klasikové
Čtvrtý díl Fyziky v kulturních dějinách Evropy je věnován životním osudům a vědeckým zásluhám především těch fyziků vychovaných klasickou fenomenologickou školou, jejichž dílo se stalo základem moderní atomové teorie. Příběhy jsou řazeny podle letopo...
ČVUT eobchod357 Kč vč.DPH
Skořepa, Zdeněk: Geodézie 4
Skripta jsou určena posluchačům bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT v Praze, případně i pracovníkům z praxe. Zpracování jednotlivých kapitol se opírá o znalosti z matematiky (lineární algebry), teorie chyb...
ČVUT eobchod152 Kč vč.DPH
Šolcová, Alena: Kapitoly z historie matematiky a informatiky
Učební text je především určený studentům denního i kombinovaného bakalářského studia informatiky na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze, ale i dalším zájemcům o historii matematiky a informatiky. Časově podává stručný přehled o vývoji někt...
ČVUT eobchod212 Kč vč.DPH
Schovat slider
 

Tourková, Jana: Geologie pro architekty

Fakulta FSv
Vydání 1. dotisk 1. vydání
Rok vydání 11/2014
Rozsah Stran: 99, Obrázků: 37, Příloh: neuvedeno, CD: neuvedeno
Nakladatel ČVUT, 10/2014
ISBN 978-80-01-05088-0
Cena (vč.DPH 10 %) 159 Kč
Skladem 20 ks
Počet  ks
Popis produktu:
Geologie je z hlediska praktických potřeb staveního inženýra-architekta zaměřena na témata, se kterými se inženýři mohou setkávat hlavně při územním plánování. Jsou zde popsány složky a procesy geologického prostředí, které mohou podstatně nebo přímo negativně ovlivnit využití území. Dále jsou uvedeny informační zdroje, odkud lze aktualizované informace získat. V poslední kapitoje jsou rozebrány negativné vlivy některých technických děl na horninové prostředí.

Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Máca, Jiří: Dynamika stavebních konstrukcí. Řešené přík...

188 Kč

Kupka: Zeleň v historii města

224 Kč

Pruška, Jan: Dynamika geotechnických konstrukcí

150 Kč
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk