Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Navrátil,Šinkorová: Biomedicínská detekce ionizujícího záření. Organizace zdravotnické péče po zevní...
V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v oborech radiobiologie a medicína katastrof, jsou popsány současné přístupy k monitorování radiační zátěže obyvatelstva metodami fyzikální a biologické dozimetrie. Minimalizace negativních dopadů pů...
ČVUT eobchod107 Kč vč.DPH
Jung, Karel: Hodnocení bezpečnosti a rizik silničních mostů a tunelů
Síť rychlostních komunikací a silnic první třídy má mimořádný význam pro ekonomiku České republiky i Evropské unie. Klíčovými prvky těchto sítí jsou důležité mosty a tunely, které jsou v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu klasifikovány jako ob...
ČVUT eobchod327 Kč vč.DPH
Samek, Ladislav: Sbírka příkladů z Fyziky I
Skripta jsou primárně určena studentům Fakulty strojní ČVUT v Praze. V příkladech se analyticky řeší úlohy ze všech oborů, které se přednášejí v kurzu fyziky v prvním ročníku FS, na tyto přednášky příklady navazují a vhodně je rozšiřují. Řešení fyzik...
ČVUT eobchod184 Kč vč.DPH
Kračmar, Stanislav: Sbírka příkladů z Matematiky I
Sbírka příkladů z lineární algebry, diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné. Je určena k přednášce, cvičení i samostatné práci studentů v 1. semestru studia. Obsahuje na 70 řešených příkladů, zhruba tisíc neřešených příkladů s výsl...
ČVUT eobchod147 Kč vč.DPH
Kožíšek, Jan: Statistická a rozhodovací analýza
Učební text Statistická a rozhodovací analýza obsahuje základní metody popisné statistiky včetně párové a vícenásobné regresní a korelační analýzy. Dále potom používá diskrétní a spojitá rozdělení jako pravděpodobnostní modely pro rozhodování v předv...
ČVUT eobchod309 Kč vč.DPH
Schovat slider
 

Pták: Některé matematické struktury používané v kybernetice

Spoluautoři Pajdla
Fakulta FEL
Vydání 1.
Rok vydání 02/2009
Rozsah Stran: 139, Obrázků: 10, Příloh: 0, CD: 0
Nakladatel ČVUT
ISBN 978-80-01-04259-5
Cena (vč.DPH 10 %) 189 Kč
Skladem 116 ks
Počet  ks
Popis produktu:
Učební texty jsou určeny posluchačům doktorského studia Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Dont: Úvod do parciálních diferenciálních rovnic .

260 Kč

Fábera:Sbírka řešených úloh z programování v jazyku C

115 Kč

Tkadlec: Diferenciální rovnice. Laplaceova transformace...

91 Kč
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk