Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Foit, Julius: Electron devices - exercises
Skriptum návodů pro laboratorní cvičení a semináře pro anglicky mluvící studenty v předmětu BE5B34ELP Electron Devices.
ČVUT eobchod140 Kč vč.DPH
Pavelka, Karel: Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod
Tato monografie je výstupem dlouhodobé činnosti členů laboratoře fotogrammetrie, zaměřené na dokumentaci historických památkových objektů. Publikace se věnuje jak tradičním, byť ne zcela běžným metodám dokumentace - např. fotogrammetrii, tak i netrad...
ČVUT eobchod243 Kč vč.DPH
Boháček, Jaroslav: Metrologie
Skripta jsou určena pro studenty Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, předmět Metrologie. Jejich první část je zaměřena na základní otázky obecné metrologie a konkrétně pojednává o jednotkách fyzikálních veličin a jejich etalonech, měřicích metodác...
ČVUT eobchod205 Kč vč.DPH
Samek, Ladislav: Sbírka příkladů z Fyziky I
Skripta jsou primárně určena studentům Fakulty strojní ČVUT v Praze. V příkladech se analyticky řeší úlohy ze všech oborů, které se přednášejí v kurzu fyziky v prvním ročníku FS, na tyto přednášky příklady navazují a vhodně je rozšiřují. Řešení fyzik...
ČVUT eobchod184 Kč vč.DPH
Kubátová, Hana: Struktura a architektura počítačů s řešenými příklady
Skripta pro studenty 1. ročníku jako podklad pro povinný předmět BI-SAP programu Informatika. Učební text podává základní údaje o struktuře a architektuře číslicových počítačů. Obsahuje 5 kapitol rozdělených podle obsahu cvičení - proseminářů, ve kte...
ČVUT eobchod131 Kč vč.DPH
Schovat slider
 

Melichar, Bořivoj: Parsing and Translation

Spoluautoři Janoušek,Vagner
Fakulta FIT
Vydání 1. vydání
Rok vydání 02/2013
Rozsah Stran: 131, Obrázků: 30, Příloh: neuvedeno, CD: neuvedeno
Nakladatel ČVUT, 01/2013
ISBN 978-80-01-05192-4
Cena (vč.DPH 10 %) 162 Kč
Skladem 21 ks
Počet  ks
Popis produktu:
Skriptum je určeno pro výuku předmětu Synaktická analýza a překlad v magisterské etapě studia na FIT ČVUT. Text zahrnuje témata LR syntaktické analýzy, formálního a atributového překladu řízeného LR analýzou, paralelní syntaktické analýzy a pokročilých metod analýzy s použitím redukovaného počtu zásobníkových operací.

Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Virius, Miroslav: Pokročilé programovací techniky

358 Kč

Linkeová, Ivana: Curves and Surfaces for Computer Graph...

208 Kč

Strnad, Ladislav: Synchronizace sítí

181 Kč
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk