Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Navrátil,Šinkorová: Biomedicínská detekce ionizujícího záření. Organizace zdravotnické péče po zevní...
V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v oborech radiobiologie a medicína katastrof, jsou popsány současné přístupy k monitorování radiační zátěže obyvatelstva metodami fyzikální a biologické dozimetrie. Minimalizace negativních dopadů pů...
ČVUT eobchod107 Kč vč.DPH
Suchánek, Jan: Erozivní opotřebení materiálů
Častou příčinou poruch funkčních součástí strojního zařízení v řadě technologických procesů je jejich opotřebení vyvolané účinkem tvrdých, obvykle minerálních, částic. Ty mohou působit na povrch součástí abrazivně nebo erozivně v závislosti na vnější...
ČVUT eobchod249 Kč vč.DPH
Kraus, Ivo: Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Romantici a klasikové
Čtvrtý díl Fyziky v kulturních dějinách Evropy je věnován životním osudům a vědeckým zásluhám především těch fyziků vychovaných klasickou fenomenologickou školou, jejichž dílo se stalo základem moderní atomové teorie. Příběhy jsou řazeny podle letopo...
ČVUT eobchod357 Kč vč.DPH
Procházka, Jaroslav: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy
Učební text pro potřeby studentů Fakulty stavební ČVUT v Praze, zejména v programu Stavební inženýrství (SI). Znalost základních zásad teorie betonových konstrukcí a jejich přímá aplikace je velmi důležitá pro porozumění chování betonových prvků a ko...
ČVUT eobchod251 Kč vč.DPH
Krejčiříková, Hana: Železniční stavby 1 / 1. část
Skripta jsou přednostně určena pro předmět přednášený ve 3. ročníku programu Stavební inženýrství (SI), Konstrukce a dopravní stavby (K) Fakulty stavební ČVUT v Praze. Jednotlivé části obsahují jak základní teoretická řešení konstrukcí železničního s...
ČVUT eobchod230 Kč vč.DPH
Schovat slider
 

Hemerka: Ochrana ovzduší

Spoluautoři Vybíral
Fakulta FS
Vydání 1.
Rok vydání 11/2010
Rozsah Stran: 148, Obrázků: 117, Příloh: 0, CD: 0
Nakladatel ČVUT
ISBN 978-80-01-04646-3
Cena (vč.DPH 10 %) 217 Kč
Skladem 4 ks
Počet  ks
Popis produktu:
Ochrana ovzduší - definice, základní pojmy, základy legislativy. Základy omezování tuhých emocí. Omezování plynných emocí obecně. Odsiřování - základní metody. Vznik oxidu dusíku. Denitrifikace - primární a sekundární metody. Rozptyl emisí.

Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Jirouš: Aplikovaný přenos tepla a hmoty

155 Kč

Brož: Vytápění .

278 Kč

Atkins:Fyzikální chemie

1480 Kč
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk