Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Šestáková, Eliška: Automaty a gramatiky. Sbírka řešených příkladů
Učební text je koncipován především jako sbírka řešených příkladů z teorie formálních jazyků, gramatik a automatů. U jednotlivých úloh jsou spolu s řešením vždy uvedeny i hlavní myšlenky, které k danému řešení vedly. Autorka též vysvětluje použité fo...
ČVUT eobchod224 Kč vč.DPH
Polák, Martin: Bezlopatková miniturbína - cesta k energetickému využití nejmenších vodních zdrojů
Monografie přináší ucelený souhrn informací o nově vyvinuté bezlopatkové turbíně, která funguje na základě nedávno objeveného hydraulického jevu (odvalovacího principu). Pojednává především o technických aplikacích zařízení, zejména v oblasti malých ...
ČVUT eobchod237 Kč vč.DPH
Budinská, Zuzana: Fyzika I
Skripta Fyzika I jsou určena studentům Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Jejich rozsah a matematický aparát je zvolen tak, aby odpovídal výuce v prvním semestru 1. ročníku bakalářského studia a odpovídá požadavkům zkoušky z ...
ČVUT eobchod597 Kč vč.DPH
Bečvářová, Martina: Matematika ve středověké Evropě / Pozdní středověk a renesance
Rozsáhlá publikace pojednává o oživení a proměnách matematického myšlení a vzdělávání v Evropě pozdního středověku a renesance. Vývoj matematiky je zde zobrazen v širším politickém a kulturním kontextu. Autoři představují životní peripetie a výsledky...
ČVUT eobchod611 Kč vč.DPH
Charvát, Jura: MATEMATIKA 2. Sbírka příkladů
Sbírka obsahuje příklady pro základní výuku předmětů 101MA02, 101M2A, 101MAR2 a 101MAG2 a to integrálního počtu, diferenciálního počtu funkce více proměnných a diferenciálních dvojic.
ČVUT eobchod277 Kč vč.DPH
Schovat slider

Barták: Podzemní stavby

234,- Kč

Bubeník, František: Matematika 1

195,- Kč

Bubeník, František: Mathematics for Engineers

393,- Kč

Bubeník, František: Problems to Mathematics for Enginee...

248,- Kč

Bubeník: Matematika 2

201,- Kč

Demo, Pavel: Fyzika

312,- Kč

Hanáková, Alice: Deutsch im Bauwesen

232,- Kč

Hanáková, Alice: Deutsch im Bauwesen

232,- Kč

Hanzlová, Hana: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy ...

327,- Kč

Horká, Hana: Professional English for Civil Engineering

217,- Kč

Chamra: Základy petrografie a regionální geologie ČR.

223,- Kč

Charvát, Jura: MATEMATIKA 1. Sbírka příkladů

219,- Kč

Charvát, Jura: MATEMATIKA 1. Sbírka příkladů

199,- Kč

Charvát, Jura: MATEMATIKA 2. Sbírka příkladů

277,- Kč

Jirásko: Matematika 35-matematická logika

52,- Kč

Kabele, Karel: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV. Vytápění - pod...

130,- Kč

Kaňka, Jan: DEO 1 - Vybrané stati ze stavebni světelné ...

121,- Kč

Kaňka, Jan: Stavební fyzika 3. Akustika pozemních stave...

167,- Kč

Kasíková, Stanislava: English for Civil Engineering

277,- Kč

Klvaňa: Modelování 20. Operační výzkum 2

251,- Kč

Kočandrlová: Geo-MATEMATIKA II

211,- Kč

Kočandrlová, Milada: Geo-Matematika I

318,- Kč

Komínková: Ekotoxikologie

202,- Kč

Kostelecký, Jakub: Globální polohové souřadnicové systé...

173,- Kč

Košatka: Příklady navrhování zděných konstrukcí 1

157,- Kč

Košatka: Zděné konstrukce 1

199,- Kč

Krejčiříková, Hana: Železniční stavby 1 / 1. část

253,- Kč

Kuklík: Dřevěné konstrukce

275,- Kč

Kupilík: Konstrukce pozemních staveb. Požární bezpečnos...

353,- Kč

Masopust, Jan: Zakládání staveb 1

201,- Kč
1 - 30 z 69  | Další > | Poslední >>>
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk