Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Demo, Pavel: Fyzika
Skripta k předmětu Fyzika (102FY01) určená pro základní kmen prvního ročníku bakalářského studia v oboru SI (studijní program B3651). Obsahem učebního textu jsou teoretické základy hmoty a struktury, mechanika hmotného bodu, gravitační pole, kmity, v...
ČVUT eobchod277 Kč vč.DPH
Dulla, Matúš: Kapitoly z historie bydlení
Kniha odhaluje v dávné i blízké historii překvapivá fakta a souvislosti, které mnohdy dodnes určují způsob jak bydlíme. Autoři odkrývají poznatky o způsobech vytápění a osvětlení ve středověku, studují zvláštnosti nájemného domu 19. století i to, jak...
ČVUT eobchod396 Kč vč.DPH
Pelantová, Edita: Matematická analýza 1
Skripta jsou určena studentům prvního ročníku studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Hlavní náplní učebního textu je teorie číselných posloupností s řadou metod na výpočet jejich limit a teorie reálných funkcí reálné proměnné....
ČVUT eobchod129 Kč vč.DPH
Kohoutková, Alena: Modelování a vyztužování betonových prvků. Lokální modely železobetonových konstr...
Modely a řešení typických poruchových oblastí železobetonových konstrukcí: konzoly, ozuby nosníků a desek, otvory v nosnících, rámové rohy a další poruchové oblasti. Příklady výpočtu poruchových oblastí železobetonových konstrukcí.
ČVUT eobchod201 Kč vč.DPH
Virius, Miroslav: Programovací jazyk C++ 1. díl
První díl výukového textu k přednášce Programování v C++. Obsahuje dva rozsáhlé úvodní příklady a pokrývá především následující témata: způsob popisu jazyka C++, příkazy, základní datové typy a jejich vlastnosti, uživatelem definované neobjektové typ...
ČVUT eobchod275 Kč vč.DPH
Schovat slider
 

Foglar: Betonové konstrukce 3.Navrhování betonových konstrukcí na MSP.Úvod do předpjatého betonu

Spoluautoři Frantová,Jiříček
Fakulta FSv
Vydání 1.D1.
Rok vydání 12/2012
Rozsah Stran: 149, Obrázků: 73, Příloh: 0, CD: 0
Nakladatel ČVUT, 11/2012
ISBN 978-80-01-04943-3
Cena (vč.DPH 10 %) 156 Kč
Skladem 2 ks
Počet  ks
Popis produktu:
Skriptum je určeno pro studenty bakalářského studia Stavební fakulty ČVUT v Praze, studijní program Stavební inženýrství. Slouží jako doplněk výkladu rozsáhlé látky probírané v předmětu Betonové konstrukce 3 na přednáškách a cvičení.

Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Šafář, Roman: Betonové mosty 2 - cvičení. Návrh předpja...

215 Kč

Kohoutková, Alena: Modelování a vyztužování betonových ...

201 Kč

Košatka: Příklady navrhování zděných konstrukcí 1

143 Kč
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk