Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Ditl, Pavel: Bilancování a simulace systémů v MS Excel
Nejčastěji se setkáváme s bilancováním linek a aparátů při projektování, optimalizaci a rozhodovací činnosti typu "Co se stane, když?" např. při instruktáži a výchově obsluhy, hledání poruch a jejich příčin, hledání úzkých míst linky a ekon...
ČVUT eobchod360 Kč vč.DPH
Foit, Julius: Electron devices - exercises
Skriptum návodů pro laboratorní cvičení a semináře pro anglicky mluvící studenty v předmětu BE5B34ELP Electron Devices.
ČVUT eobchod154 Kč vč.DPH
Nagy, Jozef: Matematická analýza
Skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Jejich obsahem je diferenciální a integrální počet funkcí jedné reálné proměnné a některé metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu, lineárních diferenciá...
ČVUT eobchod249 Kč vč.DPH
Veselá, Eva: Physics II
The content of Physics II publication is related to the new syllabus of Physics II as it is taught at the Faculty of Mechanical Engineering of the Czech Technical University in Prague, from the academic year 2017/2018. It is linked-up to Physics I m...
ČVUT eobchod256 Kč vč.DPH
Podzimek, František: Radiologická fyzika - Ochrana před ionizujícím zářením
Multimediální učební text je zaměřený na problematiku ochrany před přírodními a umělými zdroji ionizujícího záření. Znalost výskytu ionizujícího záření a jeho použití je základní podmínkou pro pochopení přincipů ochrany před ním. Publikace je určena ...
ČVUT eobchod459 Kč vč.DPH
Schovat slider

Balková Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 1

118,- Kč

Burdík: Rovnice matematické fyziky

158,- Kč

Čuba, Václav: Praktikum z radiační chemie a fotochemie

187,- Kč

Distler, Petr: Výpočty z obecné chemie (nejen) pro jade...

479,- Kč

Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 2

161,- Kč

Haušild, Petr: Řešené úlohy z Fyziky kovů a Fyzikální m...

118,- Kč

Humhal: Numerická matematika I.

151,- Kč

Král, Jaroslav: Cvičení z vakuové techniky

87,- Kč

Krbálek: Matematická analýza IV.

392,- Kč

Krbálek: Matematická analýza IV. Cvičení

221,- Kč

Krbálek, Milan: Funkce více proměnných

462,- Kč

Krbálek, Milan: Matematická analýza III

349,- Kč

Krbálek, Milan: Matematické modelování dopravy

553,- Kč

Krbálek, Milan: Teorie míry a Lebesgueova integrálu

286,- Kč

Krbálek, Milan: Úlohy matematické fyziky

369,- Kč

Krbálek: Úlohy matematické fyziky. Cvičení

255,- Kč

Kunz, Jiří: Technická mechanika. Statika s příklady

186,- Kč

Kunz: Kmitání lineárních systémů.

187,- Kč

Mareš: Cvičení z matematické analýzy. Diferenciální po...

108,- Kč

Mareš, Jan: Jazyky, gramatiky a automaty

100,- Kč

Mareš: Teorie kódování

133,- Kč

Okrouhlík: Počítačová mechanika I. Základy nelineární m...

272,- Kč

Pelantová, Edita: Cvičení z matematické analýzy

95,- Kč

Pelantová, Edita: Matematická analýza 1

142,- Kč

Rataj, Jan: Experimentální neutronová a reaktorová fyzi...

239,- Kč

Rataj, Jan: Reactor Physics course at VR-1 Reactor

365,- Kč

Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

218,- Kč

Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

226,- Kč

Rataj: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

218,- Kč

Sklenka, Ľubomír: Provozní reaktorová fyzika

222,- Kč
1 - 30 z 52  | Další > | Poslední >>>
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk