Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Schleger, Eduard: Jak se vymýšlí architektura?
Kniha pomocí citací a komentářů přibližuje navrhování staveb v textech, které ve své době vývoj této disciplíny ovlivnily a dnes již nejsou snadno dostupné. Pozornost je soustředěna na období začátku 20. století, kdy vyšly dva texty, jež měly vliv ne...
ČVUT eobchod139 Kč vč.DPH
Stýblo, Zbyšek: Knihovny v době nových médií
Uchovávání informací prostřednictvím písma je jedním z nejvýznamnějších kulturních vynálezů lidstva. Změny v technologii jeho záznamu znamenaly často revoluční přerod ve vývoji celých kultur. Svědkem těchto dramatických civilizačních změn je i vývoj ...
ČVUT eobchod292 Kč vč.DPH
CD:Matematika - přijímací zkoušky na ČVUT
Matematika
ČVUT eobchod143 Kč vč.DPH
Achtenová, Gabriela: Planetary Gear Sets in Automotive Transmissions
Učební text zahrnuje výklad výpočtu kinematických, momentových a energetických poměrů u planetových soukolí s jedním a více stupni volnosti, používaných v převodových ústrojích motorových vozidel.
ČVUT eobchod124 Kč vč.DPH
Virius, Miroslav: Programovací jazyk C++ 1. díl
První díl výukového textu k přednášce Programování v C++. Obsahuje dva rozsáhlé úvodní příklady a pokrývá především následující témata: způsob popisu jazyka C++, příkazy, základní datové typy a jejich vlastnosti, uživatelem definované neobjektové typ...
ČVUT eobchod303 Kč vč.DPH
Schovat slider

Balková Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 1

118,- Kč

Burdík: Rovnice matematické fyziky

158,- Kč

Čuba, Václav: Praktikum z radiační chemie a fotochemie

187,- Kč

Distler, Petr: Výpočty z obecné chemie (nejen) pro jade...

479,- Kč

Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 2

161,- Kč

Haušild, Petr: Řešené úlohy z Fyziky kovů a Fyzikální m...

118,- Kč

Humhal: Numerická matematika I.

151,- Kč

Král, Jaroslav: Cvičení z vakuové techniky

87,- Kč

Krbálek: Matematická analýza IV.

392,- Kč

Krbálek: Matematická analýza IV. Cvičení

221,- Kč

Krbálek, Milan: Funkce více proměnných

462,- Kč

Krbálek, Milan: Matematická analýza III

349,- Kč

Krbálek, Milan: Matematické modelování dopravy

553,- Kč

Krbálek, Milan: Teorie míry a Lebesgueova integrálu

286,- Kč

Krbálek, Milan: Úlohy matematické fyziky

369,- Kč

Krbálek: Úlohy matematické fyziky. Cvičení

255,- Kč

Kunz, Jiří: Technická mechanika. Statika s příklady

186,- Kč

Kunz: Kmitání lineárních systémů.

187,- Kč

Mareš: Cvičení z matematické analýzy. Diferenciální po...

108,- Kč

Mareš, Jan: Jazyky, gramatiky a automaty

100,- Kč

Mareš: Teorie kódování

133,- Kč

Němec, Mojmír: Praktikum z jaderné chemie a radiochemie...

184,- Kč

Okrouhlík: Počítačová mechanika I. Základy nelineární m...

272,- Kč

Pelantová, Edita: Cvičení z matematické analýzy

95,- Kč

Pelantová, Edita: Matematická analýza 1

142,- Kč

Rataj, Jan: Experimentální neutronová a reaktorová fyzi...

239,- Kč

Rataj, Jan: Reactor Physics course at VR-1 Reactor

365,- Kč

Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

218,- Kč

Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

226,- Kč

Rataj: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

218,- Kč
1 - 30 z 53  | Další > | Poslední >>>
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk