Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Vedral, Josef: Digital measuring instruments of electrical quantities
The book describes properties and methods of measuring electrical quantities by digital measuring instruments. In addition to the basic methods of measurement of these quantities, less traditional methods and instruments are presented with the aim of...
ČVUT eobchod464 Kč vč.DPH
Krbálek, Milan: Funkce více proměnných
Skripta sumarizují všechny zásadní poznatky teorie funkcí více proměnných. Probírány jsou zde základní topologické vlastnosti, diferenciální počet, taylorovské rozvoje, substituce v parciálních diferenciálních výrazech, řešení elementárních parciální...
ČVUT eobchod462 Kč vč.DPH
Bubeník, František: Matematika 1
Skripta jsou určena jako základní studijní materiál pro předmět Matematika 1 v úvodu studia bakalářských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Obsahují všechny základní partie, které jsou zařazeny do výuky předmětu a jsou součástí pře...
ČVUT eobchod195 Kč vč.DPH
Girsa, Václav: Paměť kamenů / obrazová rukověť udržitelné péče o torzální památky
Odborně-metodická a zároveň popularizační publikace zaměřená na téma péče o torzální stavby je zpracovaná na základě padesátiletého působení autora v oboru a jeho zkušeností s obnovou a údržbou stavebních památek. Smyslem díla je doplnit a obohatit s...
ČVUT eobchod429 Kč vč.DPH
Vedral, Josef: Zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice
Monografie popisuje metody zpracování analogových signálů a jejich digitalizaci v měřicí technice. Jsou zde uvedeny obvodové prostředky analogového zpracování signálů z typických snímačů fyzikálních veličin a prostředky k jejich digitalizaci a rekons...
ČVUT eobchod318 Kč vč.DPH
Schovat slider

Balková Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 1

118,- Kč

Burdík: Rovnice matematické fyziky

158,- Kč

Čuba, Václav: Praktikum z radiační chemie a fotochemie

187,- Kč

Distler, Petr: Výpočty z obecné chemie (nejen) pro jade...

479,- Kč

Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 2

161,- Kč

Haušild, Petr: Řešené úlohy z Fyziky kovů a Fyzikální m...

118,- Kč

Humhal: Numerická matematika I.

151,- Kč

Král, Jaroslav: Cvičení z vakuové techniky

87,- Kč

Krbálek: Matematická analýza IV.

392,- Kč

Krbálek: Matematická analýza IV. Cvičení

221,- Kč

Krbálek, Milan: Funkce více proměnných

462,- Kč

Krbálek, Milan: Matematická analýza III

349,- Kč

Krbálek, Milan: Matematické modelování dopravy

553,- Kč

Krbálek, Milan: Teorie míry a Lebesgueova integrálu

286,- Kč

Krbálek, Milan: Úlohy matematické fyziky

369,- Kč

Krbálek: Úlohy matematické fyziky. Cvičení

255,- Kč

Kunz: Kmitání lineárních systémů.

187,- Kč

Mareš: Cvičení z matematické analýzy. Diferenciální po...

108,- Kč

Mareš, Jan: Jazyky, gramatiky a automaty

100,- Kč

Mareš: Teorie kódování

133,- Kč

Okrouhlík: Počítačová mechanika I. Základy nelineární m...

272,- Kč

Pelantová, Edita: Cvičení z matematické analýzy

95,- Kč

Pelantová, Edita: Matematická analýza 1

142,- Kč

Rataj, Jan: Experimentální neutronová a reaktorová fyzi...

239,- Kč

Rataj, Jan: Reactor Physics course at VR-1 Reactor

365,- Kč

Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

218,- Kč

Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

226,- Kč

Rataj: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

218,- Kč

Sklenka, Ľubomír: Provozní reaktorová fyzika

222,- Kč

Štamberg, Karel: Technologie jaderných paliv II

194,- Kč
1 - 30 z 50  | Další > | Poslední >>>
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk