Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Starý, Vladimír: Biomateriály a biotolerance
Učební text popisuje rozsáhlou oblast vědních oborů, které jsou důležitou součástí studia vlastností, aplikovaného vývoje a hodnocení použitelnosti různých druhů materiálů ve zdravotnictví, především pak v implantologii. Autoři se zaměřili na testova...
ČVUT eobchod184 Kč vč.DPH
Pollan: Dilema všežravce - přírodopis čtyř jídel
Autor se ve své mimořádně čtivé knize Dilema všežravce zaměřuje na velkovýrobu potravin v USA, ovšem jeho poznatky jsou stejně platné pro všechny vyspělé země západního světa. Kromě alarmujícího reportážního popisu samotné produkce uvažuje i o tom, j...
ČVUT eobchod498 Kč vč.DPH
Boháček, Jaroslav: Metrologie
Skripta jsou určena pro studenty Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, předmět Metrologie. Jejich první část je zaměřena na základní otázky obecné metrologie a konkrétně pojednává o jednotkách fyzikálních veličin a jejich etalonech, měřicích metodác...
ČVUT eobchod226 Kč vč.DPH
Veselá, Eva: Physics II
The content of Physics II publication is related to the new syllabus of Physics II as it is taught at the Faculty of Mechanical Engineering of the Czech Technical University in Prague, from the academic year 2017/2018. It is linked-up to Physics I m...
ČVUT eobchod256 Kč vč.DPH
Horká, Hana: Professional English for Civil Engineering
Učebnice pro výuku povinné angličtiny v bakalářských studijních programech na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Jde o komunikativní učební text, který zahrnuje rozvoj všech jazykových dovedností - poslechu, čtení, mluvení i psaní. Jazykově vychází ze sl...
ČVUT eobchod217 Kč vč.DPH
Schovat slider

Balková Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 1

118,- Kč

Burdík: Rovnice matematické fyziky

158,- Kč

Čuba, Václav: Praktikum z radiační chemie a fotochemie

187,- Kč

Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 2

161,- Kč

Haušild, Petr: Řešené úlohy z Fyziky kovů a Fyzikální m...

118,- Kč

Humhal: Numerická matematika I.

151,- Kč

Král, Jaroslav: Cvičení z vakuové techniky

87,- Kč

Krbálek: Matematická analýza IV.

392,- Kč

Krbálek: Matematická analýza IV. Cvičení

221,- Kč

Krbálek, Milan: Funkce více proměnných

462,- Kč

Krbálek, Milan: Matematická analýza III

349,- Kč

Krbálek, Milan: Matematické modelování dopravy

553,- Kč

Krbálek, Milan: Teorie míry a Lebesgueova integrálu

286,- Kč

Krbálek, Milan: Úlohy matematické fyziky

369,- Kč

Krbálek: Úlohy matematické fyziky. Cvičení

255,- Kč

Kunz, Jiří: Technická mechanika. Statika s příklady

186,- Kč

Kunz: Kmitání lineárních systémů.

187,- Kč

Mareš: Cvičení z matematické analýzy. Diferenciální po...

108,- Kč

Mareš: Cvičení z matematické analýzy. Diferenciální poč...

108,- Kč

Mareš, Jan: Jazyky, gramatiky a automaty

100,- Kč

Mareš: Teorie kódování

133,- Kč

Němec, Mojmír: Praktikum z jaderné chemie a radiochemie...

184,- Kč

Okrouhlík: Počítačová mechanika I. Základy nelineární m...

272,- Kč

Pelantová, Edita: Cvičení z matematické analýzy

95,- Kč

Pelantová, Edita: Matematická analýza 1

142,- Kč

Pytlíček: Lineární algebra a geometrie.

118,- Kč

Rataj, Jan: Experimentální neutronová a reaktorová fyzi...

239,- Kč

Rataj, Jan: Reactor Physics course at VR-1 Reactor

365,- Kč

Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

226,- Kč

Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

218,- Kč
1 - 30 z 55  | Další > | Poslední >>>
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk