Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Vedral, Josef: Digital measuring instruments of electrical quantities
The book describes properties and methods of measuring electrical quantities by digital measuring instruments. In addition to the basic methods of measurement of these quantities, less traditional methods and instruments are presented with the aim of...
ČVUT eobchod464 Kč vč.DPH
Vícha, Vladimír: Experimenty s pixelovým detektorem pro výuku jaderné a částicové fyziky
Publikace poskytuje metodické návody pro 50 fyzikálních demonstračních a laboratorních experimentů s pixelovým detektorem MX-10 využitelné na všech školách, kde se vyučuje jaderná a částicová fyzika (převážně VŠ a SŠ, případně ZŠ). Každý experiment o...
ČVUT eobchod197 Kč vč.DPH
Kraus, Ivo: Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Romantici a klasikové
Čtvrtý díl Fyziky v kulturních dějinách Evropy je věnován životním osudům a vědeckým zásluhám především těch fyziků vychovaných klasickou fenomenologickou školou, jejichž dílo se stalo základem moderní atomové teorie. Příběhy jsou řazeny podle letopo...
ČVUT eobchod393 Kč vč.DPH
Sýkora, Miroslav: Probabilistic Reliability Assessment of Existing Structures - Focused on industria...
Opravy a modernizace existujících konstrukcí jsou úkolem s velkým ekonomickým významem. Mnoho existujících konstrukcí včetně těch považovaných za industriální dědictví bylo navrženo podle zastaralých předpisů a nesplňuje požadavky současných norem pr...
ČVUT eobchod153 Kč vč.DPH
Podzimek, František: Radiologická fyzika - Aplikace ionizujícího záření
Elektronická verze skripta ve formátu PDF je určena všem zájemcům o problematiku využití ionizujícího záření, především pak studentům bakalářských oborů se zaměřením na fyziku ionizujícího záření, radiační ochranu a využití ionizujícího záření. Na Fa...
ČVUT eobchod195 Kč vč.DPH
Schovat slider

David: Vnitrostátní přeprava a zasílatelství

307,- Kč

Fábera: Základy informatiky

227,- Kč

Jeřábek: Databázové systémy pro dopravní aplikace

207,- Kč

Jíra: Kinematika a dynamika v dopravě. Příklady

218,- Kč

Kočárková: Základy dopravního inženýrství.

198,- Kč

Kubát: Stavby kolejové dopravy

283,- Kč

Malá: Fyzika II.

231,- Kč

Malá: Sbírka příkladů z fyziky.

156,- Kč

Malý: Elektrotechnika

234,- Kč

Malý, Karel: Základy elektrotechniky - cvičení

129,- Kč

Masopust, Jan: Základy geotechniky

272,- Kč

Nagy: Diferenciální a integrální počet funkcí více prom...

285,- Kč

Nagy, Jozef: Matematická analýza

249,- Kč

Novák, Mirko: CD - Bezpečnost a spolehlivost systémů, z...

57,- Kč

Pružina: Létání vícečlenných posádek (MCC+CRM)

92,- Kč

Přibyl: Inteligentní dopravní systémy a dopravní telema...

177,- Kč

Stejskal: Mezinárodní přeprava

195,- Kč

Stejskal, Petr: Mezinárodní přeprava v České republice

308,- Kč

Stejskal, Petr: Tarify, ceny, daně a poplatky v dopravě

274,- Kč

Šalovská: Manažerské účetnictví

86,- Kč

Štěrba: Mezinárodní organizace v dopravě

141,- Kč

Štěrba: Přepravní právo

228,- Kč

Tichý: Základy podnikové ekonomiky

88,- Kč

Týfa, Lukáš: CD - Projektování kolejové dopravy

106,- Kč

Veselá: Úvod do spojové techniky

92,- Kč

Veselý: Výkladový přehled základních pojmů informačních...

145,- Kč
1 - 26 z 26
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk