Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Dylevský, Ivan: Anatomie dítěte - Nipioanatomie 1. díl
Anatomie dítěte je prvním svazkem široce koncipované monografie, věnované všem orgánovým systémům dětského organismu. V morfologické literatuře existuje závažný paradox - mimořádně podrobné zpracování stavby dospělého lidského těla a absence textů za...
ČVUT eobchod580 Kč vč.DPH
Nováková, Zdenka: INTERIOR DESIGN - IN 1
Skripta určená pro zahraniční studenty mají poskytnout základní informace k řešení interiéru stavby ve smyslu vytvoření co nejvhodnějšího prostředí z hlediska funkce i výtvarného vyznění. Výklad je zaměřen na pojetí interiéru jako součásti komplexní ...
ČVUT eobchod292 Kč vč.DPH
Šejna, Jakub: Požární odolnost dřevěných konstrukcí
Kniha je odborným pojednáním o navrhování dřevěných nosných konstrukcí pomocí statického výpočtu, kdy shrnuje normové postupy dle Eurokódů v návaznosti na výzkumnou činnost a pokročilé metody analýzy dřevěných prvků vystavených účinkům vysokých teplo...
ČVUT eobchod288 Kč vč.DPH
Podzimek, František: Radiologická fyzika - Aplikace ionizujícího záření
Skripta jsou určena všem zájemcům o problematiku využití ionizujícího záření, především pak studentům bakalářských oborů se zaměřením na fyziku ionizujícího záření, radiační ochranu a využití ionizujícího záření. Na Fakultě biomedicínského inženýrstv...
ČVUT eobchod381 Kč vč.DPH
Podzimek, František: Radiologická fyzika - Ochrana před ionizujícím zářením
Elektronické vydání multimediální verze učebního textu ve formátu PDF je zaměřeno na problematiku ochrany před přírodními a umělými zdroji ionizujícího záření. Znalost výskytu ionizujícího záření a jeho použití je základní podmínkou pro pochopení pri...
ČVUT eobchod177 Kč vč.DPH
Schovat slider

David: Vnitrostátní přeprava a zasílatelství

307,- Kč

Fábera: Základy informatiky

227,- Kč

Jeřábek: Databázové systémy pro dopravní aplikace

207,- Kč

Jíra: Kinematika a dynamika v dopravě. Příklady

218,- Kč

Kočárková: Základy dopravního inženýrství.

198,- Kč

Kubát: Stavby kolejové dopravy

283,- Kč

Malá: Fyzika II.

231,- Kč

Malá: Sbírka příkladů z fyziky.

156,- Kč

Malý: Elektrotechnika

234,- Kč

Malý, Karel: Základy elektrotechniky - cvičení

129,- Kč

Masopust, Jan: Základy geotechniky

272,- Kč

Nagy: Diferenciální a integrální počet funkcí více prom...

285,- Kč

Nagy, Jozef: Matematická analýza

249,- Kč

Novák, Mirko: CD - Bezpečnost a spolehlivost systémů, z...

57,- Kč

Pružina: Létání vícečlenných posádek (MCC+CRM)

92,- Kč

Přibyl: Inteligentní dopravní systémy a dopravní telema...

177,- Kč

Stejskal: Mezinárodní přeprava

195,- Kč

Stejskal, Petr: Mezinárodní přeprava v České republice

308,- Kč

Stejskal, Petr: Tarify, ceny, daně a poplatky v dopravě

274,- Kč

Šalovská: Manažerské účetnictví

86,- Kč

Štěrba: Mezinárodní organizace v dopravě

141,- Kč

Štěrba: Přepravní právo

228,- Kč

Tichý: Základy podnikové ekonomiky

88,- Kč

Týfa, Lukáš: CD - Projektování kolejové dopravy

106,- Kč

Veselá: Úvod do spojové techniky

92,- Kč

Veselý: Výkladový přehled základních pojmů informačních...

145,- Kč
1 - 26 z 26
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk