Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Mikš, Antonín: FYZIKA I
Skripta k základnímu kurzu fyziky 102FY_1 (Fyzika 1G) pro studijní obor G - Geodézie a kartografie (36GK). Obsahem učebního textu jsou základy mechaniky (kinematika a dynamika hmotného bodu; soustava hmotných bodů a tuhé těleso; gravitační pole; kmit...
ČVUT eobchod282 Kč vč.DPH
Charvát, Jura: MATEMATIKA 1. Sbírka příkladů
Sbírka obsahuje příklady pro základní výuku předmětů 101MA01, 101M1A, 101MAR1 a 101MAG1 a to lineární algebry, analytické geometrie a diferenciálního počtu funkce jedné proměnné.
ČVUT eobchod199 Kč vč.DPH
Šťovíček, Pavel: Metody matematické fyziky I. Teorie zobecněných funkcí .
První díl studijního textu pokrývá látku povinné přednášky Rovnice matematické na Fakultě jaderné a fyzkálně inženýrské ČVUT v Praze, pro studijní programy Matematické inženýrství, Aplikovaná algebra a analýza, Informatická fyzika a další. Teorie zob...
ČVUT eobchod188 Kč vč.DPH
Sýkora, Miroslav: Probabilistic Reliability Assessment of Existing Structures - Focused on industria...
Opravy a modernizace existujících konstrukcí jsou úkolem s velkým ekonomickým významem. Mnoho existujících konstrukcí včetně těch považovaných za industriální dědictví bylo navrženo podle zastaralých předpisů a nesplňuje požadavky současných norem pr...
ČVUT eobchod153 Kč vč.DPH
Vaníček, Ivan: Projektování základových a zemních konstrukcí
Učební text je zaměřený na dvě základní geotechnické konstrukce - základové a zemní. Je podán obecný postup jejich projektování, a to v souladu s Eurokódem 7 (ČSN EN 1997) "Navrhování geotechnických konstrukcí", přičemž toto druhé přepracov...
ČVUT eobchod322 Kč vč.DPH
Schovat slider

David: Vnitrostátní přeprava a zasílatelství

307,- Kč

Fábera: Základy informatiky

227,- Kč

Jeřábek: Databázové systémy pro dopravní aplikace

207,- Kč

Jíra: Kinematika a dynamika v dopravě. Příklady

218,- Kč

Kočárková: Základy dopravního inženýrství.

198,- Kč

Kubát: Stavby kolejové dopravy

283,- Kč

Malá: Fyzika II.

231,- Kč

Malá: Sbírka příkladů z fyziky.

156,- Kč

Malý: Elektrotechnika

234,- Kč

Malý, Karel: Základy elektrotechniky - cvičení

129,- Kč

Masopust, Jan: Základy geotechniky

272,- Kč

Nagy: Diferenciální a integrální počet funkcí více prom...

285,- Kč

Nagy, Jozef: Matematická analýza

249,- Kč

Novák, Mirko: CD - Bezpečnost a spolehlivost systémů, z...

57,- Kč

Pružina: Létání vícečlenných posádek (MCC+CRM)

92,- Kč

Přibyl: Inteligentní dopravní systémy a dopravní telema...

177,- Kč

Stejskal: Mezinárodní přeprava

195,- Kč

Stejskal, Petr: Mezinárodní přeprava v České republice

308,- Kč

Stejskal, Petr: Tarify, ceny, daně a poplatky v dopravě

274,- Kč

Šalovská: Manažerské účetnictví

86,- Kč

Štěrba: Mezinárodní organizace v dopravě

141,- Kč

Štěrba: Přepravní právo

228,- Kč

Tichý: Základy podnikové ekonomiky

88,- Kč

Týfa, Lukáš: CD - Projektování kolejové dopravy

106,- Kč

Veselá: Úvod do spojové techniky

92,- Kč

Veselý: Výkladový přehled základních pojmů informačních...

145,- Kč
1 - 26 z 26
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk