Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Vorlík, Petr: Beton, Břasy, Boletice / Praha na vlně brutalismu
Architektura brutalismu se stala v posledních letech jedním z ústředních témat, přitahujících zájem odborné i laické veřejnosti. Svou barvitostí a autentičností upoutává a v pozitivním i negativním slova smyslu provokuje. Kniha se věnuje fenoménu a r...
ČVUT eobchod481 Kč vč.DPH
Stýblo, Zbyšek: Divadlo: prostor & akce
Divadelní budovy slouží po celý den usilovné práci herců, režisérů a dalších zaměstnanců, zaměřené na několik hodin, kdy přicházejí diváci pro jedinečný prožitek vytrhující je z jejich každodennosti. Místem, kde se obě tváře divadla prolínají, a tím ...
ČVUT eobchod427 Kč vč.DPH
Fiala, Jaroslav: Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní
Monografie pojednává o atomové struktuře povrchu těles a rozhraní mezi částicemi disperzních systémů. Výklad vychází z rozboru elektronové konfigurace, která určuje vazbu látek a jejich reaktivitu, jež je principem veškeré chemické i materiálové tech...
ČVUT eobchod393 Kč vč.DPH
Pelantová, Edita: Matematická analýza 1
Skripta jsou určena studentům prvního ročníku studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Hlavní náplní učebního textu je teorie číselných posloupností s řadou metod na výpočet jejich limit a teorie reálných funkcí reálné proměnné....
ČVUT eobchod142 Kč vč.DPH
Virius, Miroslav: Programovací jazyk C++ 1. díl
První díl výukového textu k přednášce Programování v C++. Obsahuje dva rozsáhlé úvodní příklady a pokrývá především následující témata: způsob popisu jazyka C++, příkazy, základní datové typy a jejich vlastnosti, uživatelem definované neobjektové typ...
ČVUT eobchod303 Kč vč.DPH
Schovat slider

Borovský, Juraj: Ekonomika zdravotnických zařízení

186,- Kč

Caithamlová, Martina: Řízení nákladů ve zdravotnictví

327,- Kč

Dylevský, Ivan: Základy funkční anatomie člověka

297,- Kč

Hájková, Simona: Mobilizace periferních kloubů

404,- Kč

Hozman: Praktika z biomedicínské a klinické techniky..

204,- Kč

Jelínek, Miroslav: Biofotonika

197,- Kč

Kutílek: Praktika z rehabilitačního inženýrství, protet...

88,- Kč

Münz: Informační technologie ve zdravotnictví. Informač...

359,- Kč

Podzimek, František: Radiologická fyzika - Aplikace ion...

381,- Kč

Podzimek, František: Radiologická fyzika - Fyzika ioniz...

426,- Kč

Podzimek, František: Radiologická fyzika - Ochrana před...

459,- Kč

Pospíšilová: Vláknová optika pro biologii a medicínu

138,- Kč

Rogalewicz: Pravděpodobnost a statistika pro inženýry.

220,- Kč

Roubík, Karel: Praktika z biomedicínské a klinické tech...

124,- Kč

Vymětalová: Malý výkladový slovník biologických pojmů

133,- Kč

Vymětalová, Veronika: Biologie pro biomedicínské inžený...

226,- Kč

Vymětalová, Veronika: Biologie pro biomedicínské inžený...

180,- Kč
1 - 17 z 17
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk