Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english
Dylevský, Ivan: Anatomie dítěte - Nipioanatomie 2. díl
Druhý díl Anatomie dítěte organicky navazuje na první díl monografie mapující stavbu dětského organismu a je zaměřen především na anatomii dětských orgánů. Kromě popisu makroskopické a mikroskopické stavby jednotlivých orgánových systémů vycházející ...
ČVUT eobchod726 Kč vč.DPH
Housecroft,Sharpe: Anorganická chemie
Anorganická chemie přináší studentům i učitelům jasně a srozumitelně podaný úvod do teoretických principů anorganické chemie doplněný skvělými ilustracemi. V systematické části chemie prvků je vyzdvižena úloha, kterou anorganická chemie zaujímá v naš...
ČVUT eobchod1350 Kč vč.DPH
Boháček, Jaroslav: Metrology
Skriptum je určeno především studentům předmětu AE0M38MET a zahraničním účastníkům kurzu Athens CTU01, zajišťovaného katedrou měření FEL ČVUT. Publikace je tematicky rozdělena do dvou částí. První je věnována fundamentální metrologii a pojednává o so...
ČVUT eobchod168 Kč vč.DPH
Trhací blok CTU
Poznámkový trhací blok, 50 potištěných listů s logem CTU.
ČVUT eobchod55 Kč vč.DPH
Vorel, Jakub: Urban Simulation Modeling. An Introduction and Experimental Applications in the Czech ...
Anglicky psaná monografie seznamuje čtenáře s teoretickými základy a praktickým uplatněním simulačních modelů měst a městských regionů. První část knihy využívá jedenácti vybraných urbánních simulačních modelů k ilustraci základních principů a východ...
ČVUT eobchod398 Kč vč.DPH
Schovat slider

Souček: Servomechanismy ve výrobních strojích

207,- Kč

Stejskal: Kmitání s Matlabem

264,- Kč

Strnad, Ladislav: Synchronizace sítí

181,- Kč

Suchánek, Jan: Erozivní opotřebení materiálů

249,- Kč

Svoboda, Jaroslav: Využívání silnoproudých vedení a sít...

287,- Kč

Svoboda: Telematika nad dopravními sítěmi

145,- Kč

Sýkora, Miroslav: Probabilistic Reliability Assessment ...

139,- Kč

Šafařík, Pavel: Termodynamika vlhkého vzduchu

207,- Kč

Šejnoha, Michal: Metoda konečných prvků v geomechanice ...

298,- Kč

Šulc: Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů

340,- Kč

Takáts: Měření emisí spalovacích motorů

69,- Kč

Thýn: Analysis and diagnostics of industrial prosesses

117,- Kč

Toman: Inteligentní dispečerské rozhodovací systémy ve ...

250,- Kč

Toman: Znalostní technologie ve vodním hospodářství

134,- Kč

Tomek: Marketing management

100,- Kč

Tučková: Vybrané aplikace umělých neuronových sítí při ...

243,- Kč

Uhlíř: Číslicové zpracování signálů

230,- Kč

Uhlíř: Technologie hlasových komunikací

327,- Kč

Urlich: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků

307,- Kč

Vácha, Vladimír: Znalecká činnost v prostředí EU a dalš...

255,- Kč

Vaněček, David: Didaktika technických odborných předmět...

496,- Kč

Vedral: Elektronické obvody pro měřicí techniku

241,- Kč

Vlček: Systémové inženýrství

97,- Kč

Vorel, Jakub: Urban Simulation Modeling. An Introductio...

398,- Kč

Vorlík: Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech

144,- Kč

Voštová: Logistika odpadového hospodářství

365,- Kč

Vysoký, Klir: Počítače z Loretánského náměstí. Život a ...

132,- Kč

Wald, František: Structural Steel Design According to E...

190,- Kč

Wald: Výpočet požární odolnosti a stavebních konstrukcí

356,- Kč

Zamarovský: Příběh antické filosofie

290,- Kč
<<< První | < Předchozí | 91 - 120 z 123  | Další > | Poslední >>>
ČVUT Helpdesk