Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english
Kopřiva, Miloš: Membránová architektura
S naplňováním soudobých trendů dynamické a organické architektury konvenují určité stavební konstrukce a technologie. Inspirována vzory ze živé i neživé přírody mezi ně nepochybně patří také membránová architektura. Navrhování nekonvenčních tvarů mem...
ČVUT eobchod380 Kč vč.DPH
Šťovíček, Pavel: Metody matematické fyziky II. Integrální rovnice, eliptické operátory
Jedná se o druhý díl skript, který navazuje na Metody matematické fyziky I - Teorie zobecněných funkcí. Náplní předkládaného druhého dílu jsou v zásadě dva tematické okruhy - integrální rovnice se spojitým jádrem a lineární parciální diferenciální op...
ČVUT eobchod141 Kč vč.DPH
Šimeček, Ivan: Moderní počítačové architektury a optimalizace implementace algoritmů
Učební text je určen pro všechny studenty, kteří se zajímají o moderní architektury počítačů a jejich programování. Přináší převážně programátorský pohled na danou problematiku včetně popisu OpenMP API, což je v současnosti nejrozšířenější rozhraní p...
ČVUT eobchod168 Kč vč.DPH
Samek, Ladislav: Sbírka příkladů z Fyziky I
Skripta jsou primárně určena studentům Fakulty strojní ČVUT v Praze. V příkladech se analyticky řeší úlohy ze všech oborů, které se přednášejí v kurzu fyziky v prvním ročníku FS, na tyto přednášky příklady navazují a vhodně je rozšiřují. Řešení fyzik...
ČVUT eobchod184 Kč vč.DPH
Červenka: Spotřebitelské úvěry
Publikace je zpracována jako praktický studijní materiál, který obsahuje výklad nejdůležitějších pojmů a pravidel, která souvisí s poskytováním spotřebitelských úvěrů dle zákona č. 257/2016 Sb. Každá kapitola je doplněna kromě praktických příkladů ta...
ČVUT eobchod250 Kč vč.DPH
Schovat slider

Slavík: Základy dynamiky strojů

117,- Kč

Souček: Servomechanismy ve výrobních strojích

207,- Kč

Stejskal: Kmitání s Matlabem

264,- Kč

Strnad, Ladislav: Synchronizace sítí

181,- Kč

Suchánek, Jan: Erozivní opotřebení materiálů

249,- Kč

Svoboda, Jaroslav: Využívání silnoproudých vedení a sít...

287,- Kč

Svoboda: Telematika nad dopravními sítěmi

145,- Kč

Sýkora, Miroslav: Probabilistic Reliability Assessment ...

139,- Kč

Šafařík, Pavel: Termodynamika vlhkého vzduchu

207,- Kč

Šulc: Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů

340,- Kč

Takáts: Měření emisí spalovacích motorů

69,- Kč

Thýn: Analysis and diagnostics of industrial prosesses

117,- Kč

Toman: Inteligentní dispečerské rozhodovací systémy ve ...

250,- Kč

Toman: Znalostní technologie ve vodním hospodářství

134,- Kč

Tomek: Marketing management

100,- Kč

Tučková: Vybrané aplikace umělých neuronových sítí při ...

243,- Kč

Uhlíř: Číslicové zpracování signálů

230,- Kč

Uhlíř: Technologie hlasových komunikací

327,- Kč

Urlich: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků

307,- Kč

Vácha, Vladimír: Znalecká činnost v prostředí EU a dalš...

255,- Kč

Vaněček, David: Didaktika technických odborných předmět...

496,- Kč

Vedral: Elektronické obvody pro měřicí techniku

241,- Kč

Vlček: Systémové inženýrství

97,- Kč

Vorel, Jakub: Urban Simulation Modeling. An Introductio...

398,- Kč

Vorlík: Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech

144,- Kč

Voštová: Logistika odpadového hospodářství

365,- Kč

Vysoký, Klir: Počítače z Loretánského náměstí. Život a ...

132,- Kč

Wald, František: Structural Steel Design According to E...

190,- Kč

Wald: Výpočet požární odolnosti a stavebních konstrukcí

356,- Kč

Zamarovský: Příběh antické filosofie

290,- Kč
<<< První | < Předchozí | 91 - 120 z 122  | Další > | Poslední >>>
ČVUT Helpdesk