Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english
Holický, Milan: Aplikace teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky
Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika představují mladé, rychle se rozvíjející vědecké disciplíny, které se již staly nezbytnou součástí mnoha oblastí moderní vědy a techniky. Uplatňují se ve velkém množství oborů jak při rozvoji teoretick...
ČVUT eobchod167 Kč vč.DPH
Nováková, Zdenka: INTERIOR DESIGN - IN 1
Skripta určená pro zahraniční studenty mají poskytnout základní informace k řešení interiéru stavby ve smyslu vytvoření co nejvhodnějšího prostředí z hlediska funkce i výtvarného vyznění. Výklad je zaměřen na pojetí interiéru jako součásti komplexní ...
ČVUT eobchod265 Kč vč.DPH
Krátký, Lukáš: Moderní trendy předúprav biomasy pro intenzifikaci výroby biopaliv 2. generace
Předúprava suroviny je klíčovým krokem výroby biopaliv druhé generace jako alternativního zdroje energií a cenných látek k výrobě ekoinovativních materiálů. Cílem této knihy je shrnout a představit čtenáři moderní trendy a nejnovější poznatky celosvě...
ČVUT eobchod168 Kč vč.DPH
Pospíšil, Jiří: Stavební geodézie. Doplňkové skriptum
Skripta pro studenty oborů Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství pro předmět Stavební geodézie. Učební text obsahuje základní úlohy stavební geodézie z hlediska úvodních měřických úkonů, přístrojů a výpočetních prací.
ČVUT eobchod141 Kč vč.DPH
Trhací blok ČVUT
Poznámkový trhací blok, 50 potištěných listů s logem ČVUT.
ČVUT eobchod55 Kč vč.DPH
Schovat slider

Holický, Milan: Aplikace teorie pravděpodobnosti a mate...

167,- Kč

Holý: Eroze a životní prostředí

134,- Kč

Hospodka, Jakub: Vliv letecké dopravy na atmosféru. Pro...

97,- Kč

Jareš, Martin: Integrovaná doprava v praxi. Jedna jízde...

202,- Kč

Jirouš: Aplikovaný přenos tepla a hmoty

155,- Kč

Jokl: Human performance and-enviroment level

93,- Kč

Jurči: Nástrojové oceli ledeburitického typu

236,- Kč

Karger: Základy robotiky a prostorové kinemartika

101,- Kč

Karlík: Úvod do transmisní elektronové mikroskopie

288,- Kč

Kocourek: Metodika sledování dopravních konfliktů

93,- Kč

Kočandrlová, Milada: Konstruktivní geometrie

338,- Kč

Kopřiva, Miloš: Membránová architektura

380,- Kč

Kotouč: Tvářecí nástroje

88,- Kč

Kovář, Pavel: Družicová navigace. Od teorie k aplikacím...

218,- Kč

Krátký, Lukáš: Moderní trendy předúprav biomasy pro int...

168,- Kč

Kraus: Čestní doktoři na české technice v Praze. Osobno...

323,- Kč

Kraus: Fyzika v kulturních dějinách Evropy 1.díl Staro...

261,- Kč

Kraus: Fyzika v kulturních dějinách Evropy 2.díl Od Le...

328,- Kč

Kraus: Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 5.díl Atomo...

346,- Kč

Kraus: Fyzika v kulturních dějinách Evropy.3.díl Stole...

312,- Kč

Kraus, Ivo: Elektronová struktura a reaktivita povrchů ...

309,- Kč

Kraus, Ivo: Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Atomov...

347,- Kč

Kraus, Ivo: Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Romant...

357,- Kč

Kraus, Ivo: Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astron...

365,- Kč

Kraus: Technické aplikace difrakční analýzy

138,- Kč

Kreidl: Diagnostické systémy

225,- Kč

Kučera: Architektura inženýrských staveb

58,- Kč

Lafata, Pavel: Optické přístupové sítě a přípojky FTTx

298,- Kč

Lehar, František: Experimental physics with polarized p...

188,- Kč

Linkeová: NURBS křivky. NeUniformní Racionální B-Spline...

414,- Kč
<<< První | < Předchozí | 31 - 60 z 123  | Další > | Poslední >>>
ČVUT Helpdesk