Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english
Černý, František: Fyzika I.
Skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty strojní ČVUT v Praze. Svým rozsahem učební text odpovídá látce, kterou mají studenti probrat na přednáškách a cvičeních z fyziky během prvního semestru studia. Látka byla vybrána s ohledem na její...
ČVUT eobchod207 Kč vč.DPH
Veselá, Eva: Handbook of Laboratory Experiments in Physics
Učební text obsahuje obecné poznatky týkající se měření, měřicích metod, zpracování měření, a to včetně nejistot a jejich stanovení. Sestává celkem ze 40 návodů k úlohám a jejich popisu. Úlohy jsou zvoleny tak, aby navazovaly na přednášenou látku z p...
ČVUT eobchod192 Kč vč.DPH
Drkal, František: Klimatizace
Podklady pro navrhování klimatizačních zařízení, vlhký vzduch, tepelné zisky, distribuce vzduchu. Klimatizační systémy vzduchové, vodní, kombinované, chladivové, chladicí stropy, trámce. Základní prvky větracích a klimatizačních zařízení, ohřívače, c...
ČVUT eobchod167 Kč vč.DPH
Salabová, Ludmila: Mobilizační techniky v oblasti páteře
Předkládaná publikace vznikla z potřeby usnadnit praktickou výuku manuálních technik a mobilizací, které jsou nedílnou součástí vědomostí a dovedností jak při studiu fyzioterapie, tak i v práci fyzioterapeutů. Monografie se zabývá vyšetřením a diagno...
ČVUT eobchod272 Kč vč.DPH
Bošová, Daniela: STAVEBNÍ FYZIKA I - Osvětlení, oslunění, akustika budov
Skripta jsou souborem základních poznatků a legislativních požadavků ze tří částí souhrnného oboru stavební fyzika, a to akustiky, denního osvětlení a proslunění, ale zároveň mohou sloužit jako dostatečný základ pro další širší studia v této problema...
ČVUT eobchod183 Kč vč.DPH
Schovat slider

Hodková, Julie: Stavební výrobky a životní prostředí - ...

85,- Kč

Holický, Milan: Aplikace teorie pravděpodobnosti a mate...

167,- Kč

Holý: Eroze a životní prostředí

134,- Kč

Hospodka, Jakub: Vliv letecké dopravy na atmosféru. Pro...

97,- Kč

Jareš, Martin: Integrovaná doprava v praxi. Jedna jízde...

202,- Kč

Jirouš: Aplikovaný přenos tepla a hmoty

155,- Kč

Jokl: Human performance and-enviroment level

93,- Kč

Jurči: Nástrojové oceli ledeburitického typu

236,- Kč

Karger: Základy robotiky a prostorové kinemartika

101,- Kč

Karlík: Úvod do transmisní elektronové mikroskopie

288,- Kč

Kocourek: Metodika sledování dopravních konfliktů

93,- Kč

Kočandrlová, Milada: Konstruktivní geometrie

338,- Kč

Kopřiva, Miloš: Membránová architektura

380,- Kč

Kotouč: Tvářecí nástroje

88,- Kč

Kovář, Pavel: Družicová navigace. Od teorie k aplikacím...

218,- Kč

Krátký, Lukáš: Moderní trendy předúprav biomasy pro int...

168,- Kč

Kraus: Čestní doktoři na české technice v Praze. Osobno...

323,- Kč

Kraus: Fyzika v kulturních dějinách Evropy 1.díl Staro...

261,- Kč

Kraus: Fyzika v kulturních dějinách Evropy 2.díl Od Le...

328,- Kč

Kraus: Fyzika v kulturních dějinách Evropy. 5.díl Atomo...

346,- Kč

Kraus: Fyzika v kulturních dějinách Evropy.3.díl Stole...

312,- Kč

Kraus, Ivo: Elektronová struktura a reaktivita povrchů ...

309,- Kč

Kraus, Ivo: Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Atomov...

347,- Kč

Kraus, Ivo: Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Romant...

357,- Kč

Kraus, Ivo: Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astron...

365,- Kč

Kraus: Technické aplikace difrakční analýzy

138,- Kč

Kreidl: Diagnostické systémy

225,- Kč

Kučera: Architektura inženýrských staveb

58,- Kč

Lafata, Pavel: Optické přístupové sítě a přípojky FTTx

298,- Kč

Lehar, František: Experimental physics with polarized p...

188,- Kč
<<< První | < Předchozí | 31 - 60 z 122  | Další > | Poslední >>>
ČVUT Helpdesk