Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Stýblo, Zbyšek: Divadlo: prostor & akce
Divadelní budovy slouží po celý den usilovné práci herců, režisérů a dalších zaměstnanců, zaměřené na několik hodin, kdy přicházejí diváci pro jedinečný prožitek vytrhující je z jejich každodennosti. Místem, kde se obě tváře divadla prolínají, a tím ...
ČVUT eobchod427 Kč vč.DPH
Mikš, Antonín: FYZIKA I
Skripta k základnímu kurzu fyziky 102FY_1 (Fyzika 1G) pro studijní obor G - Geodézie a kartografie (36GK). Obsahem učebního textu jsou základy mechaniky (kinematika a dynamika hmotného bodu; soustava hmotných bodů a tuhé těleso; gravitační pole; kmit...
ČVUT eobchod282 Kč vč.DPH
Kraus, Ivo: Fyzika v kulturních dějinách Evropy 5. díl Atomový věk
Dvacáté století dosáhlo v historii naší planety nejen smutného prvenství v desítkách milionů obětí válečných konfliktů, ale, naštěstí, i v úspěších exaktních věd; díky nim je náš život snazší a bohatší. Cesty k využití jaderného štěpení, tranzistorov...
ČVUT eobchod382 Kč vč.DPH
Nový, Richard: Hluk a chvění
Kniha se zabývá vyzařováním zvuku z hypotetických a konkrétních zdrojů, šířením zvuku v ideálním a reálném prostředí a hlukovou expozicí člověka ve vztahu k hygienicky únosným akustickým limitům. Je zde uveden ucelený přehled o příčinách vyzařování ...
ČVUT eobchod278 Kč vč.DPH
Nováková, Zdenka: INTERIOR DESIGN - IN 1
Skripta určená pro zahraniční studenty mají poskytnout základní informace k řešení interiéru stavby ve smyslu vytvoření co nejvhodnějšího prostředí z hlediska funkce i výtvarného vyznění. Výklad je zaměřen na pojetí interiéru jako součásti komplexní ...
ČVUT eobchod292 Kč vč.DPH
Schovat slider
 

Novotný, Vojtěch: Zóna setkávání - nástroj rozvoje veřejného prostoru

Spoluautoři Hájek, Karel
Vydání 1. vydání
Rok vydání 02/2023
Rozsah Stran: 180, Obrázků: 139, Náklad:200
Nakladatel ČVUT
ISBN 978-80-01-07056-7
Cena (vč.DPH 10 %) 325 Kč
Skladem 104 ks
Počet  ks
Popis produktu:
V Česku, podobně jako v ostatních evropských zemích, stoupají požadavky na kvalitu veřejných prostranství a uličních prostorů. Uplatňování zón setkávání (sdílených prostorů) může být v řadě případů optimální reakcí na požadavky aplikace principů trvale udržitelné mobility a podpory pěší dopravy. Zóna setkávání (sdílený prostor) je urbanisticko-dopravní koncept založený na využívání prostoru ulice či veřejného prostranství všemi módy funkčního využití a dopravy. Jejich zavádění má za cíl především návrat k původnímu vnímání ulice jako prostoru pro veřejný život obyvatel, nikoli jako prvku dopravní infrastruktury. Pomáhá vytvářet podmínky pro vyváženost společenské, ekonomické, pobytové i dopravní funkce uličního prostoru. Úspěšné příklady ze zahraničí dokazují, že realizací zón setkávání dochází ke snížení rychlosti a zklidnění motorové dopravy, zvýšení bezpečnosti všech uživatelů prostoru, zvýšení efektivity využití uličního prostoru, zvýšení úrovně socializace a komunitní aktivity, zvýšení atraktivity ulice jako veřejného prostranství, zlepšení životního prostředí, oživení parteru a k podpoře lokální ekonomiky. Přestože přínosy zón setkávání (sdílených prostorů) jsou v praxi ověřené mnoha úspěšnými zahraničními realizacemi, v českém prostředí dosud neexistují. Umožněním jejich systematické realizace ve vhodných lokalitách může dojít ke zvýšení bezpečnosti provozu, podpoře udržitelné městské mobility a zvýšení kvality života obyvatel měst a obcí. Tato publikace přináší komplexní pohled na problematiku zón setkávání (sdílených prostorů), jejich urbanistický i dopravně-inženýrský kontext. Obsahuje výsledky rozsáhlé rešerše právních norem, technických norem a příkladů dobré praxe ve vybraných evropských zemích, popis situace v Česku i shrnutí zásad navrhování a projektování zón setkávání (sdílených prostorů).
Přílohy produktu:
download ukazka.pdf

Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Macke, Radek: Designérské skicování

227 Kč

Cézová, Eliška: Integrální počet 1/2 - Sbírka příkladů ...

197 Kč

Vedral, Josef: Bezdemontážní diagnostika vysokonapěťový...

277 Kč
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk