Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Suchánek, Jan: Abrazivní opotřebení
Životnost strojů a strojních zařízení v průmyslu je limitována opotřebením. To vzniká v mnoha různých průmyslových situacích a způsobuje vysoké náklady kvůli poruchám zařízení, náhradám opotřebených částí a výpadkům výroby při opravách. Kromě toho op...
ČVUT eobchod250 Kč vč.DPH
Šestáková, Eliška: Automaty a gramatiky. Sbírka řešených příkladů
Učební text je koncipován především jako sbírka řešených příkladů z teorie formálních jazyků, gramatik a automatů. U jednotlivých úloh jsou spolu s řešením vždy uvedeny i hlavní myšlenky, které k danému řešení vedly. Autorka též vysvětluje použité fo...
ČVUT eobchod224 Kč vč.DPH
Krýzlová, Zuzana: Glossaire thématique de l´architecture
Předkládaná jazyková pomůcka je určena především studentům v kurzech odborné francouzštiny na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Jde o významně přepracované a rozšířené vydání s aktualizovanou slovní zásobou odborného francouzského jazyka funkční st...
ČVUT eobchod382 Kč vč.DPH
Haušild, Petr: Řešené úlohy z Fyziky kovů a Fyzikální metalurgie
Skripta primárně určená studentům Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako doplněk přednášek Fyzika kovů a Fyzikální metalurgie, ale svou koncepcí může posloužit všem vysokoškolským studentům technických a přírodovědeckých zaměření, k...
ČVUT eobchod118 Kč vč.DPH
Řípa, Milan: Řízená termojaderná fúze - minulost, současnost a budoucnost
Kniha vychází v předvečer probuzení mezinárodního tokamaku - ITER. Je určena všem odpůrcům termojaderné fúze, neboť se v ní dozvědí, proč jejich argumenty neplatí. Současně je ale určena i všem příznivcům termojaderné fúze, neboť razantním způsobem o...
ČVUT eobchod646 Kč vč.DPH
Schovat slider
 

Novotný, Vojtěch: Zóna setkávání - nástroj rozvoje veřejného prostoru

Spoluautoři Hájek, Karel
Vydání 1. vydání
Rok vydání 02/2023
Rozsah Stran: 180, Obrázků: 139, Příloh: neuvedeno, CD: neuvedeno
Nakladatel ČVUT
ISBN 978-80-01-07056-7
Cena (vč.DPH 10 %) 325 Kč
Skladem 114 ks
Počet  ks
Popis produktu:
V Česku, podobně jako v ostatních evropských zemích, stoupají požadavky na kvalitu veřejných prostranství a uličních prostorů. Uplatňování zón setkávání (sdílených prostorů) může být v řadě případů optimální reakcí na požadavky aplikace principů trvale udržitelné mobility a podpory pěší dopravy. Zóna setkávání (sdílený prostor) je urbanisticko-dopravní koncept založený na využívání prostoru ulice či veřejného prostranství všemi módy funkčního využití a dopravy. Jejich zavádění má za cíl především návrat k původnímu vnímání ulice jako prostoru pro veřejný život obyvatel, nikoli jako prvku dopravní infrastruktury. Pomáhá vytvářet podmínky pro vyváženost společenské, ekonomické, pobytové i dopravní funkce uličního prostoru. Úspěšné příklady ze zahraničí dokazují, že realizací zón setkávání dochází ke snížení rychlosti a zklidnění motorové dopravy, zvýšení bezpečnosti všech uživatelů prostoru, zvýšení efektivity využití uličního prostoru, zvýšení úrovně socializace a komunitní aktivity, zvýšení atraktivity ulice jako veřejného prostranství, zlepšení životního prostředí, oživení parteru a k podpoře lokální ekonomiky. Přestože přínosy zón setkávání (sdílených prostorů) jsou v praxi ověřené mnoha úspěšnými zahraničními realizacemi, v českém prostředí dosud neexistují. Umožněním jejich systematické realizace ve vhodných lokalitách může dojít ke zvýšení bezpečnosti provozu, podpoře udržitelné městské mobility a zvýšení kvality života obyvatel měst a obcí. Tato publikace přináší komplexní pohled na problematiku zón setkávání (sdílených prostorů), jejich urbanistický i dopravně-inženýrský kontext. Obsahuje výsledky rozsáhlé rešerše právních norem, technických norem a příkladů dobré praxe ve vybraných evropských zemích, popis situace v Česku i shrnutí zásad navrhování a projektování zón setkávání (sdílených prostorů).
Přílohy produktu:
download ukazka.pdf

Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Nováková, Jana: Základy účetnictví / Úlohy pro cvičení ...

197 Kč

Fassati, Tomáš: Laboratoř ergonomie. Praktické příklady...

387 Kč

Salabová, Ludmila: Mobilizační techniky v oblasti páteř...

299 Kč
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk