Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Housecroft,Sharpe: Anorganická chemie
Anorganická chemie přináší studentům i učitelům jasně a srozumitelně podaný úvod do teoretických principů anorganické chemie doplněný skvělými ilustracemi. V systematické části chemie prvků je vyzdvižena úloha, kterou anorganická chemie zaujímá v naš...
ČVUT eobchod1350 Kč vč.DPH
Kraus, Ivo: Fyzika v kulturních dějinách Evropy 5. déíl Atomový věk
Dvacáté století dosáhlo v historii naší planety nejen smutného prvenství v desítkách milionů obětí válečných konfliktů, ale, naštěstí, i v úspěších exaktních věd; díky nim je náš život snazší a bohatší. Cesty k využití jaderného štěpení, tranzistorov...
ČVUT eobchod347 Kč vč.DPH
Veselá, Eva: Handbook of Laboratory Experiments in Physics
Učební text obsahuje obecné poznatky týkající se měření, měřicích metod, zpracování měření, a to včetně nejistot a jejich stanovení. Sestává celkem ze 40 návodů k úlohám a jejich popisu. Úlohy jsou zvoleny tak, aby navazovaly na přednášenou látku z p...
ČVUT eobchod192 Kč vč.DPH
Boháček, Jaroslav: Metrology
Skriptum je určeno především studentům předmětu AE0M38MET a zahraničním účastníkům kurzu Athens CTU01, zajišťovaného katedrou měření FEL ČVUT. Publikace je tematicky rozdělena do dvou částí. První je věnována fundamentální metrologii a pojednává o so...
ČVUT eobchod168 Kč vč.DPH
Virius, Miroslav: Základy programování v C++
Skriptum seznamuje posluchače se základními programovacími nástroji v jazyce C++. Začíná u základních pojmů jako je počítač, program, algoritmus. Pak ukáže několik velmi jednoduchých programů, na nichž se student naučí přeložit program a pozná nejzák...
ČVUT eobchod291 Kč vč.DPH
Schovat slider
 

Lehar, František: Experimental physics with polarized protons, neutrons and deuterons

Spoluautoři Strokovsky, Eugene A.; Wilkin, Colin
Vydání 1. vydání
Rok vydání 04/2015
Rozsah Stran: 220, Obrázků: 81, Příloh: neuvedeno, CD: neuvedeno
Nakladatel ČVUT, 04/2015
ISBN 978-80-01-05692-9
Cena (vč.DPH 10 %) 188 Kč
Skladem 2 ks
Počet  ks
Popis produktu:
Monografie podává ucelený přehled různých aspektů experimentálního studia polarizačních jevů v oblasti mikrosvěta. Unikátnost publikace spočívá v tom, že je založena na původních fyzikálních výsledcích a experimentálních zkušenostech jednoho z autorů knihy (prof. Lehara), které nashromáždil během téměř padesáti let. Jde o aktuální problematiku, která má značný význam pro realizaci polarizačních experimentů na urychlovačích nabitých částic. Výsledky těchto experimentů jsou zdrojem informací o spinové závislosti jaderných sil působících mezi nukleony v atomových jádrech.

Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Král, Jaroslav: Cvičení z vakuové techniky

79 Kč

Pelantová, Edita: Cvičení z matematické analýzy

86 Kč

Kopřiva, Miloš: Membránová architektura

380 Kč
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk