Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Havlíček, Václav: Elektrické obvody 1
První díl dvousvazkové monografie Elektrické obvody je základní učebnicí pro předměty Základy elektrických obvodů, Elektrické obvody, Elektrické obvody a prvky a Teorie obvodů v bakalářských studijních programech Elektrotechnika, energetika a managem...
ČVUT eobchod296 Kč vč.DPH
Krátký, Lukáš: Moderní trendy předúprav biomasy pro intenzifikaci výroby biopaliv 2. generace
Předúprava suroviny je klíčovým krokem výroby biopaliv druhé generace jako alternativního zdroje energií a cenných látek k výrobě ekoinovativních materiálů. Cílem této knihy je shrnout a představit čtenáři moderní trendy a nejnovější poznatky celosvě...
ČVUT eobchod168 Kč vč.DPH
Brůhová, Klára: Praha nepostavená
Přelom století, a zejména následné období Československé republiky, přinesl řadu nových urbanistických vizí. Po letech vídeňského vlivu se najednou naskytla možnost pokusit se učinit z Prahy moderní velkoměsto a uplatnit tak i dlouho potlačované eman...
ČVUT eobchod537 Kč vč.DPH
Strnad, Ladislav: Synchronizace sítí
S nástupem digitální techniky v telekomunikačních sítích se objevil nový problém, totiž problém fázového vztahu signálů. Jeho řešení v síti bývá předpokladem její funkčnosti. Problémy synchronizace je možno členit na ty, které souvisejí se synchroni...
ČVUT eobchod181 Kč vč.DPH
Vyoralová, Zuzana: Technická zařízení budov a infrastruktura sídel I - Zdravotní technika
Skripta zahrnují problematiku zdravotní techniky - rozvody vody v objektu a způsob odvodnění objektu. Popisují jednotlivé systémy, varianty použití a základní principy návrhu jmenovitých světlostí obou sítí. Provází nás jednotlivými typy vodovodních ...
ČVUT eobchod160 Kč vč.DPH
Schovat slider
 

Lehar, František: Experimental physics with polarized protons, neutrons and deuterons

Spoluautoři Strokovsky, Eugene A.; Wilkin, Colin
Vydání 1. vydání
Rok vydání 04/2015
Rozsah Stran: 220, Obrázků: 81, Příloh: neuvedeno, CD: neuvedeno
Nakladatel ČVUT, 04/2015
ISBN 978-80-01-05692-9
Cena (vč.DPH 10 %) 188 Kč
Skladem 2 ks
Počet  ks
Popis produktu:
Monografie podává ucelený přehled různých aspektů experimentálního studia polarizačních jevů v oblasti mikrosvěta. Unikátnost publikace spočívá v tom, že je založena na původních fyzikálních výsledcích a experimentálních zkušenostech jednoho z autorů knihy (prof. Lehara), které nashromáždil během téměř padesáti let. Jde o aktuální problematiku, která má značný význam pro realizaci polarizačních experimentů na urychlovačích nabitých částic. Výsledky těchto experimentů jsou zdrojem informací o spinové závislosti jaderných sil působících mezi nukleony v atomových jádrech.

Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Král, Jaroslav: Cvičení z vakuové techniky

79 Kč

Pelantová, Edita: Cvičení z matematické analýzy

86 Kč

Kopřiva, Miloš: Membránová architektura

380 Kč
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk