Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Šestáková, Eliška: Automaty a gramatiky. Sbírka řešených příkladů
Učební text je koncipován především jako sbírka řešených příkladů z teorie formálních jazyků, gramatik a automatů. U jednotlivých úloh jsou spolu s řešením vždy uvedeny i hlavní myšlenky, které k danému řešení vedly. Autorka též vysvětluje použité fo...
ČVUT eobchod204 Kč vč.DPH
Veselá, Eva: Handbook of Laboratory Experiments in Physics
Učební text obsahuje obecné poznatky týkající se měření, měřicích metod, zpracování měření, a to včetně nejistot a jejich stanovení. Sestává celkem ze 40 návodů k úlohám a jejich popisu. Úlohy jsou zvoleny tak, aby navazovaly na přednášenou látku z p...
ČVUT eobchod192 Kč vč.DPH
Virius, Miroslav: Programovací jazyk C++, 1. díl
První díl výukového textu k přednášce Programování v C++. Obsahuje dva rozsáhlé úvodní příklady a pokrývá především následující témata: způsob popisu jazyka C++, příkazy, základní datové typy a jejich vlastnosti, uživatelem definované neobjektové typ...
ČVUT eobchod275 Kč vč.DPH
Červenka: Spotřebitelské úvěry
Publikace je zpracována jako praktický studijní materiál, který obsahuje výklad nejdůležitějších pojmů a pravidel, která souvisí s poskytováním spotřebitelských úvěrů dle zákona č. 257/2016 Sb. Každá kapitola je doplněna kromě praktických příkladů ta...
ČVUT eobchod250 Kč vč.DPH
Trhací blok CTU
Poznámkový trhací blok, 50 potištěných listů s logem CTU.
ČVUT eobchod55 Kč vč.DPH
Schovat slider

Přibyl: Slovník dopravní terminologie

436,- Kč

Říha: Posuzování vlivů na životní prostředí

214,- Kč

Říha, Zdeněk: Jak se tvoří město

238,- Kč

Schlesinger: Deset přednášek z teorie statistického a s...

194,- Kč

Souček: Servomechanismy ve výrobních strojích

207,- Kč

Stejskal: Kmitání s Matlabem

264,- Kč

Svoboda, Jaroslav: Využívání silnoproudých vedení a sít...

287,- Kč

Thýn: Analysis and diagnostics of industrial prosesses

117,- Kč

Toman: Inteligentní dispečerské rozhodovací systémy ve ...

250,- Kč

Toman: Znalostní technologie ve vodním hospodářství

134,- Kč

Tučková: Vybrané aplikace umělých neuronových sítí při ...

243,- Kč

Uhlíř: Číslicové zpracování signálů

230,- Kč

Urlich: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků

307,- Kč

Vácha, Vladimír: Znalecká činnost v prostředí EU a dalš...

255,- Kč

Vedral: Elektronické obvody pro měřicí techniku

241,- Kč

Vlček: Systémové inženýrství

97,- Kč

Vysoký, Klir: Počítače z Loretánského náměstí. Život a ...

132,- Kč

Wald, František: Structural Steel Design According to E...

190,- Kč

Wald: Výpočet požární odolnosti a stavebních konstrukcí

356,- Kč

Zamarovský: Příběh antické filosofie

290,- Kč

Zmrhal: Sálavé chladicí systémy

224,- Kč
<<< První | < Předchozí | 31 - 51 z 51
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk