Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Foit, Julius: Electron devices - exercises
Skriptum návodů pro laboratorní cvičení a semináře pro anglicky mluvící studenty v předmětu BE5B34ELP Electron Devices.
ČVUT eobchod140 Kč vč.DPH
Krbálek, Milan: Funkce více proměnných
Skripta sumarizují všechny zásadní poznatky teorie funkcí více proměnných. Probírány jsou zde základní topologické vlastnosti, diferenciální počet, taylorovské rozvoje, substituce v parciálních diferenciálních výrazech, řešení elementárních parciální...
ČVUT eobchod246 Kč vč.DPH
Kračmar, Stanislav: Sbírka příkladů z Matematiky I
Sbírka příkladů z lineární algebry, diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné. Je určena k přednášce, cvičení i samostatné práci studentů v 1. semestru studia. Obsahuje na 70 řešených příkladů, zhruba tisíc neřešených příkladů s výsl...
ČVUT eobchod147 Kč vč.DPH
Vorel, Jakub: Urban Simulation Modeling. An Introduction and Experimental Applications in the Czech ...
Anglicky psaná monografie seznamuje čtenáře s teoretickými základy a praktickým uplatněním simulačních modelů měst a městských regionů. První část knihy využívá jedenácti vybraných urbánních simulačních modelů k ilustraci základních principů a východ...
ČVUT eobchod398 Kč vč.DPH
Drkal, František: Větrání
Tepelná pohoda a bilance ve větraných a klimatizovaných prostorech. Proudění vzduchu v prostoru, výústky pro přívod a odvod vzduchu. Vzduchotechnické sítě, ventilátor a potrubní síť. Vlhký vzduch a jeho úpravy. Zpětné získávání tepla. Tepelná zátěž. ...
ČVUT eobchod209 Kč vč.DPH
Schovat slider
 

Uhlíř: Technologie hlasových komunikací

Spoluautoři Sovka, Pollák, Hanžl, Čmejla
Vydání 1.
Nakladatel ČVUT
ISBN 978-80-01-03888-8
Cena (vč.DPH 10 %) 327 Kč
Skladem 537 ks
Počet  ks
Popis produktu:
Hlasové technologie nacházejí stále širší uplatnění v praxi. Monografie přináší ucelenou informaci o metodách číslicového zpracování signálů lidské řeči, a to v oblastech přenosu, syntézy a rozpoznávání. Rozvoj hlasových technologií je výsledkem rozsáhlého výzkumu. Text publikace vychází z výzkumu a zkušeností na katedře teorie obvodů Fakulty elektrotechnické ČVUT. Čtenář je nejprve uveden do obecné problematiky procesu komunikace, zvláště s ohledem na komunikaci mluvenou řečí. Jsou popsány vybrané algoritmy digitálního zpracování signálů (DFT, LPC, kepstra), které jsou specifické pro zpracování hlasového signálu. Fonetické aspekty zpracování hlasových signálů vycházejí ze základních poznatků o artikulaci a percepci řeči. V dalších kapitolách je pozornost věnována zvýrazňování degradované řeči, zvláště pro případy degradace aditivními a konvolučními šumy. Rozpoznávání řeči se orientuje na rozpoznávače nezávislé na mluvčím, trénované na vybrané promluvy, univerzální nezávislé na mluvčím a rozpoznávače pro souvislou řeč. Pozornost je věnována i problematice rozpoznávání mluvčího a syntéze řeči textu.

Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Zítek: Návrh řízení podsystému se zpožděním a nelineari...

65 Kč

Strnad, Ladislav: Synchronizace sítí

181 Kč

Davídek: Analogové a číslicové filtry.

356 Kč
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk