Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Vymětalová, Veronika: Biologie pro biomedicínské inženýrství. I. díl
Skripta jsou doporučenou učební pomůckou pro studenty bakalářského programu FBMI ĆVUT v Praze pro obory Biomedicínský technik, Optika a optometrie, Fyzioterapie a Zdravotnický záchranář v prvním ročníku studia. Učební text obsahuje základní teoretick...
ČVUT eobchod226 Kč vč.DPH
Skořepa, Zdeněk: Geodézie 4
Skripta jsou určena posluchačům bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT v Praze, případně i pracovníkům z praxe. Zpracování jednotlivých kapitol se opírá o znalosti z matematiky (lineární algebry), teorie chyb...
ČVUT eobchod152 Kč vč.DPH
Čuba, Václav: Praktikum z radiační chemie a fotochemie
Učební text je určený především studentům oboru Jaderná chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, ale také všem, kteří se věnují studiu či výuce ostatních fyzikálně chemických disciplín. Stručně shrnuje chemické důsledky interakc...
ČVUT eobchod170 Kč vč.DPH
Bašta, Jiří: Regulace v technice prostředí staveb
Kniha je určena především specialistům oborů Technika prostředí, Inteligentní budovy a Facility Management, kteří při svém úzkém odborném zaměření na vytápění, zdroje tepla, vzduchotechniku a snižování hluku postrádají znalosti z mezioborové disciplí...
ČVUT eobchod230 Kč vč.DPH
Haušild, Petr: Řešené úlohy z Fyziky kovů a Fyzikální metalurgie
Skripta primárně určená studentům Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako doplněk přednášek Fyzika kovů a Fyzikální metalurgie, ale svou koncepcí může posloužit všem vysokoškolským studentům technických a přírodovědeckých zaměření, k...
ČVUT eobchod107 Kč vč.DPH
Schovat slider
 

Miláček: Měření a vyhodnocování mechanických veličin

Vydání 1
Rok vydání 10/2001
Nakladatel ČVUT
ISBN 80-01-02417-2
Běžná cena 166
Cena (vč.DPH 10 %) 117 Kč
Skladem 454 ks
Počet  ks
Popis produktu:
SLEVA 30% CENA PO SLEVĚ 117.- KČ V úvodu knihy jsou obsaženy základní poznatky z teorie měření, vyhodnocování a zpracování signálů. Dále jsou zkoumány způsoby sestavování matematických modelů pro aproximaci naměřených dat. Podrobněji je rozvedena rozměrová analýza, kritéria podobnosti a souvislost mezi mechanickou konstrukcí a jejím modelem. Jsou popsány vlastnosti a praktické použití akcelerometrických, tenzometrických a laserových snímačů i budičů mechanických kmitů s ohledem na měření kmitavého pohybu mechanických struktur. Jsou popsány a zhodnoceny vybrané novější metody, jako je akustická i strukturální intenzitimetrie, experimentální a modální analýza, využívání amplitudové a fázové modulace a zjišťování útlumu mechanických konstrukcí. Jsou popsány i možné varianty sledování změn dynamických vlastností různých strojů pro zajištění jejich bezporuchového provozu. Publikaci uzavírá kapitola o formálních náležitostech dokumentace měření.

Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Nový: Hluk a chvění.

253 Kč

Dynybyl: Výkonová metrologie. Experimentální podpora vý...

104 Kč

Slavík: Základy dynamiky strojů

117 Kč
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk