Probíhá komunikace se serverem...

E-SHOP

Všeobecné obchodní podmínky

 

Obsah

Vše o nákupu zboží Univerzitního knihkupectví ČVUT

1.1 Úvodní ustanovení

1.2 Platba a doprava

1.3 Další ujednání 

1.4 Práva z vadného plnění

1.5 Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy


Vše o nákupu propagačních předmětů ČVUT

2.1 Úvodní ustanovení

2.2 Platba a doprava

2.3 Další ujednání

 

Vše o nákupu zboží Univerzitního knihkupectví odborné literatury prostřednictvím e-obchodu ČVUT
1.1 Úvodní ustanovení
Níže uvedené obchodní podmínky platí pouze pro nákup zboží v internetovém obchodu Českého vysokého učení technického v Praze – v části provozované Univerzitním knihkupectvím odborné literatury na internetové adrese https://eobchod.cvut.cz/, a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Prodávající:

České vysoké učená technické v Praze, Nakladatelství ČVUT
Univerzitní knihkupectví odborné literatury
Technická 6, 160 80 Praha 6
Tel. +420 224 355 003
 
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: KB, a. s., Praha 6, č. ú. 51-2671730257/0100 živnostenské oprávnění vydané OÚ MČ Praha 6


Sídlo internetového obchodu (místo expedování zboží
):
Univerzitní knihkupectví odborné literatury
Technická 6, 160 80 Praha 6

IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Tel: +420 224 355 003
E-mail: obchod@cvut.cz

Objednané zboží si můžete vyzvednout a zaplatit osobně v Univerzitním knihkupectví odborné literatury, Technická 6, 160 80 Praha 6 (v budově Národní technické knihovny). Uvedený způsob odběru je zdarma.
Právní rámec
Vztah prodávajícího a kupujícího uzavřený prostřednictvím e-obchodu se řídí § 1820 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 1.2 Platba a doprava
Dopravu zboží na území České republiky zajišťujeme prostřednictvím společnosti PPL.
V případě hmotnosti zásilky vyšší než 15 kg bude rozdělena na více balíků a poštovné doúčtováno.
Poštovné při platbě převodem je 120 Kč. Poštovné na dobírku je 150 Kč. Zboží je obvykle dodáno do 3 až 7 pracovních dnů. Je třeba, aby zákazník uvedl své telefonní číslo - TENTO ÚDAJ JE NEZBYTNÝ, ABY FIRMA PPL MOHLA INFORMOVAT ZÁKAZNÍKA O DODÁVCE ZBOŽÍ. Zásilky do zahraničí budou odeslány prostřednictvím PPL jako dobírka. Poštovné do zahraničí je účtováno ve výši od 350 Kč, podle hmotnosti zásilky.
V prodejně přijímáme platební karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
 • Osobní odběr
Platbu je možné uskutečnit hotově, či kartou.
Při osobním odběru je zboží rezervováno po dobu 5 kalendářních dnů.Objednávka k osobnímu převzetí bude připravena nejpozději do 2 pracovních dnů. O vyřízení objednávky budete informováni e-mailem. 
 • Platba bankovním převodem
Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte platební údaje, tj. částku k úhradě včetně poštovného a variabilní symbol platby, který Vás bude následně identifikovat. Částku prosím převeďte na náš účet číslo 51-2671730257/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
 • V hotovosti

 Při osobním odběru zboží přijímáme platby v hotovosti či platební kartou

 • Platba bankovní kartou po internetu

Bankovní kartou po internetu  lze platit při volbě dopravy kurýrní služou PPL anebo při volbě osobní převzetí v prodejně. Bankovní kartou po internetu je nutné zaplatit elektronické dokumenty v kombinaci s dodáním elektronickou poštou.  Nejpozději do 10 minut po zaplacení na Váš e-mail přijde odkaz na objednané e-skriptum, který bude aktivní po dobu 10  kalendářních dní. E-skripta jsou ve formátu PDF. E-knihy nakupujte odděleně odtištěných publikací.

 

 • Dodací lhůty
Objednané zboží Vám dodáme do 3 až 7 pracovních dnů od připsání platby za zboží na náš účet, a to na jakoukoliv platnou adresu v ČR.
1.3 Další ujednání
·         Internetová objednávka
1.  Objednávku může odeslat registrovaný i neregistrovaný uživatel. 
·    Studenti a zaměstnanci ČVUT se přihlašují svým jménem a heslem platným pro celoškolské aplikace. Jejich registrace do e-obchodu není nutná.
·    Ostatní zákazníci vyplní registrační formulář. Jejich uživatelským jménem je e-mail, na který jim přijde zpráva s registračními údaji. Pro registraci firmy je potřebné vyplnit i adresu a kontaktní osobu v horní části formuláře.
2. Vyberete si publikaci, o kterou máte zájem a vložíte ji do košíku tlačítkem koupit. Z košíku zpět na původní stránku se vracíte tlačítkem KATALOG. 
3.  Máte-li v košíku všechny knihy, o které máte zájem, stisknete tlačítko vytvořit objednávku, vyberete si způsob dopravy, způsob úhrady, vyplníte dodací adresu, pokud se liší od fakturační a chcete-li zaslat zprávu do e-obchodu, vyplníte komentář k objednávce. 
4.  Odeslání objednávky je závazné. Po přijetí objednávky Vám bude doručeno potvrzení na Váš email.
5.  Přihlášený zákazník může stav své objednávky sledovat, a pokud je ve stavu požadavek, lze ještě objednávku stornovat.
6.  Potvrzení o přijetí objednávky obdržíte v pracovní dny do 24 hodin od jejího odeslání. Objednávka Vám bude potvrzena na e-mail uvedený v registraci.
 
·         Daňový doklad a záruční list
Daňový doklad je vždy součástí zásilky nebo je kupujícímu předán při osobním odběru zboží.

zpet

1.4 Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady v souladu s § 2161 občanského zákoníku. Kupující má právo reklamovat případnou vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí v souladu s § 2165 občanského zákoníku.
1. Kupující podá reklamaci na adresu:
České vysoké učení technické v Praze, Nakladatelství ČVUT
Univerzitní knihkupectví odborné literatury
Technická 6
160 80 Praha 6
 
 2. Reklamace musí obsahovat:
·         číslo objednávky nebo doklad o zaplacení zboží
·         popis závad
·         kontaktní údaje na reklamujícího zákazníka
·         vadné zboží
 3. Prodávající rozhodne o řešení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí zákazníka elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jiným způsobem.
 4. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se se zákazníkem prodávající nedohodne jinak.
 5. Kontakt k upřesňujícím informacím:
 e-mail: obchod@cvut.cz
 telefonicky: 224355003

Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní nebo firemní údaje, které zákazníci poskytnou e-obchodu provozovanému ČVUT v Praze jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno.

Vaší registrací souhlasíte s těmito podmínkami.
1.5 Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
 
1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba(jiná než dopravce) převezmete zboží.
Od smlouvy nelze odstoupit, pokud předmětem smlouvy byla: a) dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu a porušil jste jejich původní obal, b) dodávka novin, periodik nebo časopisů.
 
1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní knihkupectví odborné literatury, Technická 6, 160 80 Praha 6, e-mail: obchod@cvut.cz, Věru Mikulkovou, vedoucí knihkupectví formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 
 1.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
 
2.1 Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 
a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní knihkupectví odborné literatury, Technická 6, 160 80 Praha 6 (Věra Mikulková, vedoucí prodejny nebo Renata Brodilová, zástupce vedoucí). Lhůta se považuje za zachovanou,pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 
b) Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 
Použité zkratky v e-obchodě:
FA         Fakulta architektury
FBMI    Fakulta biomedicínského inženýrství
FD        Fakulta dopravní
FEL      Fakulta elektrotechnická
FIT        Fakulta informačních technologií
FJFI      Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
FS         Fakulta strojní
FSv       Fakulta stavební
MÚVS   Masarykův ústav vyšších studií
UTEF   Ústav technické a experimentální fyziky
VIC       Výpočetní a informační centrumVše o nákupu propagačních předmětů ČVUT

2.1 Úvodní ustanovení


Níže uvedené obchodní podmínky platí pouze pro nákup zboží v internetovém obchodě Českého vysokého učení technického v Praze – v části provozované Odborem PR a marketingu RČVUT na internetové adrese https://eobchod.cvut.cz/, a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Prodávající:

České vysoké učená technické v Praze
 Rektorát, odbor PR a marketingu

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, 6 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Tel: +420 224 359 952
Bankovní spojení: KB, a. s., Praha 6, č. ú. 19-5504780277/0100 živnostenské oprávnění vydané OÚ MČ Praha 6


Sídlo internetového obchodu (místo expedování zboží
):

Infocentrum ČVUT
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Tel: +420 224 359 952
E-mail: infocentrum@cvut.cz

Právní rámec

Vztah prodávajícího a kupujícího uzavřený prostřednictvím e-shopu se řídí § 1820 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 

zpet

2.2 Platba a doprava

Dopravu zboží na území České republiky zajišťujeme prostřednictvím společnosti Česká pošta, s. p. Výše poštovného se řídí dle velikosti a hmotnosti balíčku. Základní výše poštovného činí 37,- Kč (balíček do 200 g) nebo 86,- Kč (hmotnost nad 2 kg). V případě vyšší hmotnosti zásilky než 7 kg bude poštovné doúčtováno. Zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn.

 

 • Osobní odběr

Objednané zboží si můžete vyzvednout a zaplatit osobně v Infocentru ČVUT na adrese Jugoslávských partyzánů 3, Budova A Praha 6, 166 00 . Uvedený způsob odběru je zdarma. Platbu je možné uskutečnit hotově, či kartou.
Nevyzvednuté objednávky k osobnímu převzetí jsou automaticky stornovány po dvou týdnech.

 • Platba bankovním převodem

 Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte proforma fakturu a variabilní symbol platby, který Vás bude následně identifikovat. Částku prosím převeďte na náš účet číslo 19-5504780277/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

 • V hotovosti

Při osobním odběru zboží přijímáme platby v hotovosti či platební kartou.

 • Dodací lhůty

Objednané zboží Vám dodáme do 3-4 pracovních dnů od připsání platby za zboží na náš účet, a to na jakoukoliv adresu v ČR.

zpet

2.3 Další ujednání

 • Internetová objednávka

Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen.

 • Daňový doklad a záruční list

Daňový doklad je vždy součástí zásilky nebo je kupujícímu předám při osobním odběru zboží.

zpet

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady v souladu s § 2161 občanského zákoníku. Kupující má právo reklamovat případnou vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí v souladu s s § 2165 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Veškeré poskytnuté osobní nebo firemní údaje, které zákazníci poskytnou e-obchodu provozovanému ČVUT v Praze jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno.

Vaší registrací souhlasíte s těmito podmínkami.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zde

 zpet
 Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba(jiná než dopravce) převezmete zboží.
 
1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 16636 Praha 6, odbor PR a marketingu, e-mail: infocentrum@cvut.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 
 1.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
 
2.1 Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 
a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy
došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (České vysoké učení technické v Praze - Infocentrum ČVUT, Jugosávských partyzánů 1580/3, 166 36 Praha 6, e-mail: infocentrum@cvut.cz). Lhůta se považuje za zachovanou,pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 
b) Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží,včetně jeho funkčnosti.

ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk