Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Navrátil,Šinkorová: Biomedicínská detekce ionizujícího záření. Organizace zdravotnické péče po zevní...
V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v oborech radiobiologie a medicína katastrof, jsou popsány současné přístupy k monitorování radiační zátěže obyvatelstva metodami fyzikální a biologické dozimetrie. Minimalizace negativních dopadů pů...
ČVUT eobchod107 CZK Incl.VAT
Pruška, Jan: Dynamika geotechnických konstrukcí
Skripta jsou určena jako základní učební pomůcka pro předmět Dynamika geotechnických konstrukcí magisterského studia programu Stavební inženýrství oboru Konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Obsahují látku, která navazuje na ...
ČVUT eobchod150 CZK Incl.VAT
Vícha, Vladimír: Experimenty s pixelovým detektorem pro výuku jaderné a částicové fyziky
Publikace poskytuje metodické návody pro 50 fyzikálních demonstračních a laboratorních experimentů s pixelovým detektorem MX-10 využitelné na všech školách, kde se vyučuje jaderná a částicová fyzika (převážně VŠ a SŠ, případně ZŠ). Každý experiment o...
ČVUT eobchod179 CZK Incl.VAT
Mikš, Antonín: FYZIKA I
Jedná se o přednáškové skriptum k základnímu kurzu Fyziky G pro studijní obor G (Geodézie, kartografie a geoinformatika). Obsahem skripta jsou základy mechaniky (kinematika a dynamika hmotného bodu; soustava hmotných bodů a tuhé těleso; gravitační po...
ČVUT eobchod202 CZK Incl.VAT
Sýkora, Miroslav: Probabilistic Reliability Assessment of Existing Structures - Focused on industria...
Opravy a modernizace existujících konstrukcí jsou úkolem s velkým ekonomickým významem. Mnoho existujících konstrukcí včetně těch považovaných za industriální dědictví bylo navrženo podle zastaralých předpisů a nesplňuje požadavky současných norem pr...
ČVUT eobchod139 CZK Incl.VAT
Hide slider

Rataj: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

198,- CZK

Sklenka, Ľubomír: Provozní reaktorová fyzika

202,- CZK

Štamberg, Karel: Technologie jaderných paliv II

176,- CZK

Štamberg: Technologie jaderných paliv I

315,- CZK

Štoll: Mechanika

274,- CZK

Štoll: Teoretická fyzika .

494,- CZK

Šťovíček, Pavel: Metody matematické fyziky II. Integrál...

141,- CZK

Tolar: Sbírka řešených příkladů z fyziky. Vlnění

134,- CZK

Virius: Metoda Monte Carlo

298,- CZK

Virius, Miroslav: Cvičení k programování pro .NET

310,- CZK

Virius, Miroslav: Cvičení k programování v Javě

278,- CZK

Virius, Miroslav: Pokročilé programovací techniky

358,- CZK

Virius, Miroslav: Programovací jazyk C++, 1. díl

275,- CZK

Virius, Miroslav: Programovací jazyk C++ 1. díl

275,- CZK

Virius, Miroslav: Programovací jazyk C++ 2. díl

280,- CZK

Virius, Miroslav: Programovací jazyk C++ 3. díl

299,- CZK

Virius, Miroslav: Základy algoritmizace v C++

275,- CZK

Virius, Miroslav: Základy programování v C++

291,- CZK

Virius: Programování pro NET

307,- CZK

Virius: Programování v C++.

360,- CZK

Virius: Programování v Javě

318,- CZK

Virius: Úvod do programování

293,- CZK

Virius: Základy algoritmizace .

318,- CZK
<<< First | < Previous | 31 - 53 z 53
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk