Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Tie with lion motives
Elegant silk tie with lion motives in a gift box with czech or english logo of the CTU, teflon finish. Please write down your choice when ordering.
ČVUT eobchod550 CZK Incl.VAT
Fassati, Tomáš: Praktická globální vizuální komunikace II. díl / Sdělování: barvy a tvary
Elektronická verze (ve formátu PDF) učebního text o globální vizuální komunikaci komplexně seznamuje s problematikou mezinárodní řeči barev a grafických symbolů, která je užívána ve veřejném prostoru laiky i odborníky ve většině oborů lidské činnosti...
ČVUT eobchod217 CZK Incl.VAT
Podzimek, František: Radiologická fyzika - Aplikace ionizujícího záření
Skripta jsou určena všem zájemcům o problematiku využití ionizujícího záření, především pak studentům bakalářských oborů se zaměřením na fyziku ionizujícího záření, radiační ochranu a využití ionizujícího záření. Na Fakultě biomedicínského inženýrstv...
ČVUT eobchod381 CZK Incl.VAT
Thermal mug ČVUT
White double walled thermal mug with ČVUT printing, stainless steel, plastic screw cap, volume 450 ml, height 19,5 cm. Not suitable for dishwasher.
ČVUT eobchod200 CZK Incl.VAT
Masopust, Jan: ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 2
Učební text Zakládání staveb 2 se věnuje především návrhu a výstavbě stavebních jam a stručně též některým metodám zlepšování vlastností základových půd. Do oblasti speciálního zakládání staveb náleží problematika roubení stavebních jam, odvodňování ...
ČVUT eobchod247 CZK Incl.VAT
Hide slider

Balková Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 1

118,- CZK

Burdík: Rovnice matematické fyziky

158,- CZK

Čuba, Václav: Praktikum z radiační chemie a fotochemie

187,- CZK

Distler, Petr: Výpočty z obecné chemie (nejen) pro jade...

479,- CZK

Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 2

161,- CZK

Haušild, Petr: Řešené úlohy z Fyziky kovů a Fyzikální m...

118,- CZK

Humhal: Numerická matematika I.

151,- CZK

Král, Jaroslav: Cvičení z vakuové techniky

87,- CZK

Krbálek: Matematická analýza IV.

392,- CZK

Krbálek: Matematická analýza IV. Cvičení

221,- CZK

Krbálek, Milan: Funkce více proměnných

462,- CZK

Krbálek, Milan: Matematická analýza III

349,- CZK

Krbálek, Milan: Matematické modelování dopravy

553,- CZK

Krbálek, Milan: Teorie míry a Lebesgueova integrálu

286,- CZK

Krbálek, Milan: Úlohy matematické fyziky

369,- CZK

Krbálek: Úlohy matematické fyziky. Cvičení

255,- CZK

Kunz, Jiří: Technická mechanika. Statika s příklady

186,- CZK

Kunz: Kmitání lineárních systémů.

187,- CZK

Mareš: Cvičení z matematické analýzy. Diferenciální po...

108,- CZK

Mareš, Jan: Jazyky, gramatiky a automaty

100,- CZK

Mareš: Teorie kódování

133,- CZK

Okrouhlík: Počítačová mechanika I. Základy nelineární m...

272,- CZK

Pelantová, Edita: Cvičení z matematické analýzy

95,- CZK

Pelantová, Edita: Matematická analýza 1

142,- CZK

Rataj, Jan: Experimentální neutronová a reaktorová fyzi...

239,- CZK

Rataj, Jan: Reactor Physics course at VR-1 Reactor

365,- CZK

Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

226,- CZK

Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

218,- CZK

Rataj: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

218,- CZK

Sklenka, Ľubomír: Provozní reaktorová fyzika

222,- CZK
1 - 30 z 52  | Next > | Last >>>
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk