Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Kraus, Ivo: Fyzika v kulturních dějinách Evropy 5. díl Atomový věk
Dvacáté století dosáhlo v historii naší planety nejen smutného prvenství v desítkách milionů obětí válečných konfliktů, ale, naštěstí, i v úspěších exaktních věd; díky nim je náš život snazší a bohatší. Cesty k využití jaderného štěpení, tranzistorov...
ČVUT eobchod382 CZK Incl.VAT
Veselá, Eva: Handbook of Laboratory Experiments in Physics
Učební text obsahuje obecné poznatky týkající se měření, měřicích metod, zpracování měření, a to včetně nejistot a jejich stanovení. Sestává celkem ze 40 návodů k úlohám a jejich popisu. Úlohy jsou zvoleny tak, aby navazovaly na přednášenou látku z p...
ČVUT eobchod211 CZK Incl.VAT
Virius, Miroslav: Programovací jazyk C++, 1. díl
První díl výukového textu k přednášce Programování v C++. Obsahuje dva rozsáhlé úvodní příklady a pokrývá především následující témata: způsob popisu jazyka C++, příkazy, základní datové typy a jejich vlastnosti, uživatelem definované neobjektové typ...
ČVUT eobchod303 CZK Incl.VAT
Kunz, Jiří: Základy lineární a nelineární lomové mechaniky pro inženýrskou praxi
Kniha je věnována základům lineární i elasto-plastické lomové mechaniky a jejím aplikacím. V úvodních kapitolách je objasněno historické pozadí této vědní disciplíny a fraktografické aspekty procesů porušování a jsou odvozeny základní teoretické vzta...
ČVUT eobchod283 CZK Incl.VAT
Vedral, Josef: Zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice
Monografie popisuje metody zpracování analogových signálů a jejich digitalizaci v měřicí technice. Jsou zde uvedeny obvodové prostředky analogového zpracování signálů z typických snímačů fyzikálních veličin a prostředky k jejich digitalizaci a rekons...
ČVUT eobchod318 CZK Incl.VAT
Hide slider

Balková Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 1

118,- CZK

Burdík: Rovnice matematické fyziky

158,- CZK

Čuba, Václav: Praktikum z radiační chemie a fotochemie

187,- CZK

Distler, Petr: Výpočty z obecné chemie (nejen) pro jade...

479,- CZK

Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 2

161,- CZK

Haušild, Petr: Řešené úlohy z Fyziky kovů a Fyzikální m...

118,- CZK

Humhal: Numerická matematika I.

151,- CZK

Král, Jaroslav: Cvičení z vakuové techniky

87,- CZK

Krbálek: Matematická analýza IV.

392,- CZK

Krbálek: Matematická analýza IV. Cvičení

221,- CZK

Krbálek, Milan: Funkce více proměnných

462,- CZK

Krbálek, Milan: Matematická analýza III

349,- CZK

Krbálek, Milan: Matematické modelování dopravy

553,- CZK

Krbálek, Milan: Teorie míry a Lebesgueova integrálu

286,- CZK

Krbálek, Milan: Úlohy matematické fyziky

369,- CZK

Krbálek: Úlohy matematické fyziky. Cvičení

255,- CZK

Kunz: Kmitání lineárních systémů.

187,- CZK

Mareš: Cvičení z matematické analýzy. Diferenciální po...

108,- CZK

Mareš, Jan: Jazyky, gramatiky a automaty

100,- CZK

Mareš: Teorie kódování

133,- CZK

Okrouhlík: Počítačová mechanika I. Základy nelineární m...

272,- CZK

Pelantová, Edita: Cvičení z matematické analýzy

95,- CZK

Pelantová, Edita: Matematická analýza 1

142,- CZK

Rataj, Jan: Experimentální neutronová a reaktorová fyzi...

239,- CZK

Rataj, Jan: Reactor Physics course at VR-1 Reactor

365,- CZK

Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

226,- CZK

Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

218,- CZK

Rataj: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

218,- CZK

Sklenka, Ľubomír: Provozní reaktorová fyzika

222,- CZK

Štamberg, Karel: Technologie jaderných paliv II

194,- CZK
1 - 30 z 50  | Next > | Last >>>
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk