Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Pavelka, Karel: Astronomicko-historické otazníky Mezoameriky a Peru
Unikátnost této knihy tkví v tom, že její podstatná část je založena na vlastních měřeních a jejich zpracování (ať už šlo o měření pro dokumentaci k ochraně památek nebo pro archeoastronomické cíle). Autoři strávili v terénu (v Mexiku, Guatemale, Hon...
ČVUT eobchod366 CZK Incl.VAT
Medřický, Vladimír: Hydrotechnické stavby 2. Vodní cesty
Učební text Hydrotechnické stavby 2 - Vodní cesty je určen studentům Fakulty stavební ČVUT v Praze jako studijní pomůcka pro osvojení základních znalostí pro navrhování, výstavbu a provozování vnitrozemských vodních cest. Stručný text je provázen jen...
ČVUT eobchod173 CZK Incl.VAT
CD:Matematika - přijímací zkoušky na ČVUT
Matematika
ČVUT eobchod143 CZK Incl.VAT
Kubátová, Hana: Struktura a architektura počítačů s řešenými příklady
Skripta pro studenty 1. ročníku jako podklad pro povinný předmět BI-SAP programu Informatika. Učební text podává základní údaje o struktuře a architektuře číslicových počítačů. Obsahuje 5 kapitol rozdělených podle obsahu cvičení - proseminářů, ve kte...
ČVUT eobchod144 CZK Incl.VAT
Šťovíček, Pavel: Úvod do obecné algebry s prvky teorie množin
Studijní text pokrývá látku přednášky Algebra pro studijní programy Matematická informatika a Aplikovaná algebra a analýza na FJFI ČVUT. Z větší části se skripta věnují postupnému systematickému zavedení v aplikacích často užívaných algebraických str...
ČVUT eobchod195 CZK Incl.VAT
Hide slider

Balková Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 1

118,- CZK

Burdík: Rovnice matematické fyziky

158,- CZK

Čuba, Václav: Praktikum z radiační chemie a fotochemie

187,- CZK

Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 2

161,- CZK

Haušild, Petr: Řešené úlohy z Fyziky kovů a Fyzikální m...

118,- CZK

Humhal: Numerická matematika I.

151,- CZK

Král, Jaroslav: Cvičení z vakuové techniky

87,- CZK

Krbálek: Matematická analýza IV.

392,- CZK

Krbálek: Matematická analýza IV. Cvičení

221,- CZK

Krbálek, Milan: Funkce více proměnných

462,- CZK

Krbálek, Milan: Matematická analýza III

349,- CZK

Krbálek, Milan: Matematické modelování dopravy

553,- CZK

Krbálek, Milan: Teorie míry a Lebesgueova integrálu

286,- CZK

Krbálek, Milan: Úlohy matematické fyziky

369,- CZK

Krbálek: Úlohy matematické fyziky. Cvičení

255,- CZK

Kunz, Jiří: Technická mechanika. Statika s příklady

186,- CZK

Kunz: Kmitání lineárních systémů.

187,- CZK

Mareš: Cvičení z matematické analýzy. Diferenciální po...

108,- CZK

Mareš: Cvičení z matematické analýzy. Diferenciální poč...

108,- CZK

Mareš, Jan: Jazyky, gramatiky a automaty

100,- CZK

Mareš: Teorie kódování

133,- CZK

Němec, Mojmír: Praktikum z jaderné chemie a radiochemie...

184,- CZK

Okrouhlík: Počítačová mechanika I. Základy nelineární m...

272,- CZK

Pelantová, Edita: Cvičení z matematické analýzy

95,- CZK

Pelantová, Edita: Matematická analýza 1

142,- CZK

Pytlíček: Lineární algebra a geometrie.

118,- CZK

Rataj, Jan: Experimentální neutronová a reaktorová fyzi...

239,- CZK

Rataj, Jan: Reactor Physics course at VR-1 Reactor

365,- CZK

Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

218,- CZK

Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

226,- CZK
1 - 30 z 55  | Next > | Last >>>
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk