Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Navrátil,Šinkorová: Biomedicínská detekce ionizujícího záření. Organizace zdravotnické péče po zevní...
V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v oborech radiobiologie a medicína katastrof, jsou popsány současné přístupy k monitorování radiační zátěže obyvatelstva metodami fyzikální a biologické dozimetrie. Minimalizace negativních dopadů pů...
ČVUT eobchod118 CZK Incl.VAT
Suchánek, Jan: Erozivní opotřebení materiálů
Častou příčinou poruch funkčních součástí strojního zařízení v řadě technologických procesů je jejich opotřebení vyvolané účinkem tvrdých, obvykle minerálních, částic. Ty mohou působit na povrch součástí abrazivně nebo erozivně v závislosti na vnější...
ČVUT eobchod274 CZK Incl.VAT
Kraus, Ivo: Krystalografie
Krystalografie se zabývá uspořádáním atomů v pevných látkách. Tato odborná kniha pojednává o atomové struktuře krystalů, o tom, jaké jsou síly, kterými spolu atomy interagují a jaké vlastnosti v důsledku vzájemného silového působení atomů krystaly ma...
ČVUT eobchod382 CZK Incl.VAT
Bubeník, František: Mathematics for Engineers
Učební text tematicky pokrývá všechny předměty matematiky vyučované v anglickém jazyce na Fakultě stavební ČVUT v Praze. V úvodu studia bakalářských studijních programů jsou skripta určena jako základní literatura pro studium matematiky v anglickém j...
ČVUT eobchod393 CZK Incl.VAT
Garlík, Bohumír: Od chytrých sítí po chytré budovy, města a dopravu v prostředí umělé inteligence
Monografie se zabývá různými algoritmy a aplikacemi založenými na teorii optimalizace, optimalizačními metodami s cílem dosažení předpokládaných závěrů a funkcí komponent v systému chytrých sítí. Snaží se ukázat optimální výhodu sítě energetických zd...
ČVUT eobchod349 CZK Incl.VAT
Hide slider

Achtenová, Gabriela: Planetary Gear Sets in Automotive ...

124,- CZK

Achtenová, Gabriela: Převodná ústrojí motorových vozide...

95,- CZK

Achtenová, Gabriela: Převodná ústrojí motorových vozide...

105,- CZK

Achtenová, Gabriela: Převodná ústrojí vozidel. Návrh od...

124,- CZK

Benda: Numerická matematika. Doplňkové skriptum

86,- CZK

Brož: Vytápění .

306,- CZK

Budinská, Zuzana: Fyzika I

548,- CZK

Budinská, Zuzana: Fyzika I

597,- CZK

Budinská, Zuzana: Fyzika II

357,- CZK

Cézová, Eliška: Integrální počet 1/2 - Sbírka příkladů ...

197,- CZK

Cibula: Mechanika jízdního kola

67,- CZK

Čipera: Řešené příklady z matematiky 3.

177,- CZK

Daniel: Biomechanics of Biomembranes

90,- CZK

Daniel: Biomechanics of Biomembranes II

124,- CZK

Ditl: Difúzně separační pochody

416,- CZK

Ditl: Chemické reaktory.

311,- CZK

Drkal, František: Klimatizace

195,- CZK

Drkal, František: Větrání

230,- CZK

Drkal, František: Větrání

209,- CZK

Drkal, František: Vybrané statě z větrání a klimatizace

137,- CZK

Fořt: Numerická simulace proudění I

81,- CZK

Freiberg: Financování podniku

255,- CZK

Freiberg: Finanční management.

303,- CZK

Hanus: Pohon letadel.

286,- CZK

Hemerka: Filtrace atmosférického vzduchu

167,- CZK

Hemerka: Základy ochrany ovzduší

176,- CZK

Hemzal: Regulace klimatizace

157,- CZK

Herrman: Technologie I-Soubor otázek,doplňkové skriptum

22,- CZK

Herrmann: Fourierovy řady. Komentované přednášky

125,- CZK

Herrmann, Leopold: Infinite series & Ordinary different...

124,- CZK
1 - 30 z 92  | Next > | Last >>>
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk