Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Valentová, Jana: Hydraulika podzemní vody
Skripta jsou určena studentům magisterského studia oborů Vodní hospodářství a vodní stavby a Inženýrství životního prostředí Fakulty stavební ČVUT. Cenné informace však mohou získat i studenti Přírodovědecké fakulty UK či jiných univerzit zajímající ...
ČVUT eobchod216 CZK Incl.VAT
Hamhalter, Jan: Integrální počet funkcí více proměnných
Učební text se zabývá integrály "vyšší třídy" - tedy vícerozměrnými, křivkovými a plošnými. Skripta navazují na "Diferenciální počet funkcí více proměnných" stejné autorské dvojice. Převážná většina podobných textů určených pro te...
ČVUT eobchod207 CZK Incl.VAT
Kočandrlová, Milada: Konstruktivní geometrie
Souhrnná učebnicová monografie využívá syntetický a analytický přístup k výkladu geometrických pojmů pro technickou praxi. Postupně jsou zde probírány geometrické objekty, promítací metody, křivky a plochy. Jednotlivá témata jsou doplněna vhodnými př...
ČVUT eobchod372 CZK Incl.VAT
Ryjáček, Pavel: Ocelové mosty. Cvičení
Skriptum je určeno zejména studentům oboru Konstrukce a dopravní stavby a pojednává o návrhu a posouzení ocelového spřaženého silničního mostu v mezních stavech únosnosti i použitelnosti dle platných norem ČSN EN. Obsahuje rovněž návrh a posouzení dů...
ČVUT eobchod146 CZK Incl.VAT
Thermal mug ČVUT
White double walled thermal mug with ČVUT printing, stainless steel, plastic screw cap, volume 450 ml, height 19,5 cm. Not suitable for dishwasher.
ČVUT eobchod200 CZK Incl.VAT
Hide slider

Olšák, Petr: Úvod do algebry, zejména lineární

135,- CZK

Pavelka: Výkonová elektronika - dotisk 3.vyd

367,- CZK

Pekárek: Fyzika I. Semináře

289,- CZK

Pekárek: Physics I-II Laboratory Manual

78,- CZK

Potůček, Jiří: Základy personalizované medicíny. Optima...

384,- CZK

Průcha: Řady .

152,- CZK

Přibyl: Projektování datových systémů

353,- CZK

Pták, Pavel: Introduction to Linear Algebra

308,- CZK

Sedláček: Laboratory Exercises in Electrical Measuremen...

194,- CZK

Skalický: Aplikace signálových procesorů - Cvičení

143,- CZK

Škop: Synchronní digitální hierarchie

186,- CZK

Šťastný: Energetická strojní zařízení

220,- CZK

Tkadlec: Diferenciální a integrální počet funkcí jedné ...

205,- CZK

Tkadlec: Diferenciální rovnice. Laplaceova transformace...

100,- CZK

Tučková: Aplikace umělých neuronových sítí při zpracová...

176,- CZK

Vodrážka: Přenosové systémy v přístupové síti .

338,- CZK

Vrba: Lékařské aplikace mikrovlnné techniky .

304,- CZK
<<< First | < Previous | 31 - 47 z 47
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk