Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Linkeová, Ivana: Constructive Geometry
Skriptum je určeno jako základní pomůcka pro přednášky, cvičení i samotudium předmětu Constructive Geomemetry pro zahraniční studenty.
ČVUT eobchod196 CZK Incl.VAT
Jung, Karel: Hodnocení bezpečnosti a rizik silničních mostů a tunelů
Síť rychlostních komunikací a silnic první třídy má mimořádný význam pro ekonomiku České republiky i Evropské unie. Klíčovými prvky těchto sítí jsou důležité mosty a tunely, které jsou v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu klasifikovány jako ob...
ČVUT eobchod327 CZK Incl.VAT
Krátký, Lukáš: Moderní trendy předúprav biomasy pro intenzifikaci výroby biopaliv 2. generace
Předúprava suroviny je klíčovým krokem výroby biopaliv druhé generace jako alternativního zdroje energií a cenných látek k výrobě ekoinovativních materiálů. Cílem této knihy je shrnout a představit čtenáři moderní trendy a nejnovější poznatky celosvě...
ČVUT eobchod168 CZK Incl.VAT
Němec, Mojmír: Praktikum z jaderné chemie a radiochemie I
Skripta shrnují návody k úlohám, které jsou náplní dvou základních praktik pro studenty 3. ročníku bakalářského studia a jednoho pokročilého praktika pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Jaderná chemie na FJFI ČVUT v Praze....
ČVUT eobchod167 CZK Incl.VAT
Kračmar, Stanislav: Sbírka příkladů z Matematiky I
Sbírka příkladů z lineární algebry, diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné. Je určena k přednášce, cvičení i samostatné práci studentů v 1. semestru studia. Obsahuje na 70 řešených příkladů, zhruba tisíc neřešených příkladů s výsl...
ČVUT eobchod147 CZK Incl.VAT
Hide slider

Pruška, Jan: Dynamika geotechnických konstrukcí

150,- CZK

Ratiborský: Geodézie 2

213,- CZK

Ryjáček, Pavel: Ocelové mosty. Cvičení

133,- CZK

Semerák: Aplikovaná fyzika

102,- CZK

Skořepa, Zdeněk: Geodézie 4

152,- CZK

Slabý: Dopravní inženýrství I

108,- CZK

Slabý: Dopravní stavby a systémy 20, 30

223,- CZK

Sokol, Zdeněk: Ocelové konstrukce. Tabulky

95,- CZK

Svatoš, Jindřich: FAQ studentů architektury.Šedesát nej...

120,- CZK

Sýkora, Jaroslav: Ateliérová tvorba 1 a 2.Navrhování ze...

137,- CZK

Sýkora: Urbanismus 2. Uspořádání vesnic a krajiny

398,- CZK

Šafář, Roman: Concrete Bridges. Lectures

254,- CZK

Šafář, Roman: Concrete Bridges. Worked Examples

378,- CZK

Štulíková: Dopravní stavby. Kolejová část. Návody pro c...

107,- CZK

Toman: Fyzika 10,Praktická cvičení

93,- CZK

Tourková, Jana: Geologie pro architekty

159,- CZK

Valentová: Hydraulika podzemní vody

223,- CZK

Vychytil, Jaroslav: Stavební světelná technika. Cvičení

196,- CZK

Vychytil, Jaroslav: Stavební světelná technika. Přednáš...

196,- CZK

Vytlačil: Systémová analýza a syntéza

68,- CZK

Witzany: Konstrukce pozemních staveb 20

488,- CZK

Witzany: Konstrukce pozemních staveb 70-Prefabrikované ...

271,- CZK

Zeman: Fyzikální geodézie. Teorie výšek a výškové systé...

105,- CZK

Zindulka: Matematika 3

165,- CZK
<<< First | < Previous | 61 - 84 z 84
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk