Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Fassati, Tomáš: Inteligentní je víc než chytrý. Poznáváme inteligentní design a architekuru
Text se zabývá problémem komplexního přístupu k tvorbě a hodnocení designu a architektury. Komplexnost je nezbytná při respektování soudobého paradigmatu celostního vnímání reality, o níž je známo, že se vyvíjí do stále složitější struktury. Základnu...
ČVUT eobchod360 CZK Incl.VAT
Boháček, Jaroslav: Metrologie
Skripta jsou určena pro studenty Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, předmět Metrologie. Jejich první část je zaměřena na základní otázky obecné metrologie a konkrétně pojednává o jednotkách fyzikálních veličin a jejich etalonech, měřicích metodác...
ČVUT eobchod226 CZK Incl.VAT
Salabová, Ludmila: Mobilizační techniky v oblasti páteře
Publikace vznikla z potřeby usnadnit praktickou výuku manuálních technik a mobilizací, které jsou nedílnou součástí vědomostí a dovedností jak při studiu fyzioterapie, tak i v práci fyzioterapeutů. Monografie se zabývá vyšetřením a diagnostikou funkč...
ČVUT eobchod299 CZK Incl.VAT
Berka, Roman: Multimédia I
Skriptum Multimédia I je určeno pro studenty druhého ročníku studijního programu Softwarové inženýrství a technologie v zaměření Multimédia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Text je přehledem teoretických a praktických znalostí pokrývajících ...
ČVUT eobchod213 CZK Incl.VAT
Podzimek, František: Radiologická fyzika - Aplikace ionizujícího záření
Skripta jsou určena všem zájemcům o problematiku využití ionizujícího záření, především pak studentům bakalářských oborů se zaměřením na fyziku ionizujícího záření, radiační ochranu a využití ionizujícího záření. Na Fakultě biomedicínského inženýrstv...
ČVUT eobchod381 CZK Incl.VAT
Hide slider

Barták: Podzemní stavby

234,- CZK

Bubeník, František: Matematika 1

195,- CZK

Bubeník, František: Mathematics for Engineers

393,- CZK

Bubeník: Matematika 2

201,- CZK

Demo, Pavel: Fyzika

312,- CZK

Hanáková, Alice: Deutsch im Bauwesen

232,- CZK

Hanáková, Alice: Deutsch im Bauwesen

232,- CZK

Hanzlová, Hana: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy ...

327,- CZK

Horká, Hana: Professional English for Civil Engineering

217,- CZK

Chamra: Základy petrografie a regionální geologie ČR.

223,- CZK

Charvát, Jura: MATEMATIKA 1. Sbírka příkladů

219,- CZK

Charvát, Jura: MATEMATIKA 1. Sbírka příkladů

199,- CZK

Charvát, Jura: MATEMATIKA 2. Sbírka příkladů

277,- CZK

Jirásko: Matematika 35-matematická logika

52,- CZK

Kabele, Karel: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV. Vytápění - pod...

130,- CZK

Kaňka, Jan: DEO 1 - Vybrané stati ze stavebni světelné ...

121,- CZK

Kaňka, Jan: Stavební fyzika 3. Akustika pozemních stave...

167,- CZK

Kasíková, Stanislava: English for Civil Engineering

277,- CZK

Klvaňa: Modelování 20. Operační výzkum 2

251,- CZK

Kočandrlová: Geo-MATEMATIKA II

211,- CZK

Kočandrlová, Milada: Geo-Matematika I

318,- CZK

Komínková: Ekotoxikologie

202,- CZK

Kostelecký, Jakub: Globální polohové souřadnicové systé...

173,- CZK

Košatka: Příklady navrhování zděných konstrukcí 1

157,- CZK

Košatka: Zděné konstrukce 1

199,- CZK

Krejčiříková, Hana: Železniční stavby 1 / 1. část

253,- CZK

Kuklík: Dřevěné konstrukce

275,- CZK

Kupilík: Konstrukce pozemních staveb. Požární bezpečnos...

353,- CZK

Masopust, Jan: Zakládání staveb 1

201,- CZK

Masopust, Jan: ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 2

247,- CZK
1 - 30 z 68  | Next > | Last >>>
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk