Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Hanzlová, Hana: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování betonových konstrukcí
Skripta slouží jako pomůcka studentům FSv ČVUT v Praze při přednáškách a cvičeních z předmětu Betonové a zděné konstrukce. Učební text shrnuje poznatky pro navrhování betonových konstrukcí podle platných evropských norem ČSN EN 1990 Zásady navrhování...
ČVUT eobchod327 CZK Incl.VAT
Pokorný, Jaroslav: Databázové systémy
Vysokoškolská učebnice provádí čtenáře problematikou návrhu a implementace databází. Autoři seznamují studenty s potřebnou teorií doplněnou množstvím praktických příkladů. Jádrem učebnice jsou relační databázové systémy, které navzdory předpovědím st...
ČVUT eobchod360 CZK Incl.VAT
Šejna, Jakub: Požární odolnost dřevěných konstrukcí
Kniha je odborným pojednáním o navrhování dřevěných nosných konstrukcí pomocí statického výpočtu, kdy shrnuje normové postupy dle Eurokódů v návaznosti na výzkumnou činnost a pokročilé metody analýzy dřevěných prvků vystavených účinkům vysokých teplo...
ČVUT eobchod288 CZK Incl.VAT
Fassati, Tomáš: Praktická globální vizuální komunikace I. díl / Světlo - zrak - vnímání
Elektronická verze (ve formátu PDF) učebního textu o globální vizuální komunikaci komplexně seznamuje s problematikou mezinárodní řeči barev a graf. symbolů, která je užívána ve veřejném prostoru laiky i odborníky ve většině oborů lidské činnosti. Jd...
ČVUT eobchod173 CZK Incl.VAT
Podzimek, František: Radiologická fyzika - Fyzika ionizujícího záření
Učební text je určen především studentům bakalářských oborů se zaměřením na fyziku ionizujícího záření, radiační ochranu a využití ionizujícího záření. Cílem publikace je přístupnou, encyklopedicky pojatou formou, s minimem složitých matematických v...
ČVUT eobchod426 CZK Incl.VAT
Hide slider

Barták: Podzemní stavby

234,- CZK

Bubeník, František: Matematika 1

195,- CZK

Bubeník, František: Mathematics for Engineers

393,- CZK

Bubeník: Matematika 2

201,- CZK

Demo, Pavel: Fyzika

312,- CZK

Hanzlová, Hana: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy ...

327,- CZK

Horká, Hana: Professional English for Civil Engineering

217,- CZK

Chamra: Základy petrografie a regionální geologie ČR.

223,- CZK

Charvát, Jura: MATEMATIKA 1. Sbírka příkladů

199,- CZK

Charvát, Jura: MATEMATIKA 1. Sbírka příkladů

219,- CZK

Charvát, Jura: MATEMATIKA 2. Sbírka příkladů

277,- CZK

Jirásko: Matematika 35-matematická logika

52,- CZK

Kabele, Karel: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV. Vytápění - pod...

130,- CZK

Kaňka, Jan: DEO 1 - Vybrané stati ze stavebni světelné ...

121,- CZK

Kaňka, Jan: Stavební fyzika 3. Akustika pozemních stave...

167,- CZK

Kasíková, Stanislava: English for Civil Engineering

277,- CZK

Klvaňa: Modelování 20. Operační výzkum 2

251,- CZK

Kočandrlová: Geo-MATEMATIKA II

211,- CZK

Kočandrlová, Milada: Geo-Matematika I

318,- CZK

Komínková: Ekotoxikologie

202,- CZK

Kostelecký, Jakub: Globální polohové souřadnicové systé...

173,- CZK

Košatka: Příklady navrhování zděných konstrukcí 1

157,- CZK

Košatka: Zděné konstrukce 1

199,- CZK

Krejčiříková, Hana: Železniční stavby 1 / 1. část

253,- CZK

Kuklík: Dřevěné konstrukce

275,- CZK

Kupilík: Konstrukce pozemních staveb. Požární bezpečnos...

353,- CZK

Masopust, Jan: Zakládání staveb 1

201,- CZK

Masopust, Jan: ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 2

247,- CZK

Medřický: Hydrotechnické stavby 2. Vodní cesty

180,- CZK

Medřický, Vladimír: Hydrotechnické stavby 2. Vodní cest...

173,- CZK
1 - 30 z 64  | Next > | Last >>>
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk