Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Holický, Milan: Aplikace teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky
Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika představují mladé, rychle se rozvíjející vědecké disciplíny, které se již staly nezbytnou součástí mnoha oblastí moderní vědy a techniky. Uplatňují se ve velkém množství oborů jak při rozvoji teoretick...
ČVUT eobchod184 CZK Incl.VAT
Fiala, Jaroslav: Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní
Monografie pojednává o atomové struktuře povrchu těles a rozhraní mezi částicemi disperzních systémů. Výklad vychází z rozboru elektronové konfigurace, která určuje vazbu látek a jejich reaktivitu, jež je principem veškeré chemické i materiálové tech...
ČVUT eobchod393 CZK Incl.VAT
Tie with lion motives
Elegant silk tie with lion motives in a gift box with czech or english logo of the CTU, teflon finish. Please write down your choice when ordering.
ČVUT eobchod550 CZK Incl.VAT
Bečvářová, Martina: Matematika ve středověké Evropě / Pozdní středověk a renesance
Rozsáhlá publikace pojednává o oživení a proměnách matematického myšlení a vzdělávání v Evropě pozdního středověku a renesance. Vývoj matematiky je zde zobrazen v širším politickém a kulturním kontextu. Autoři představují životní peripetie a výsledky...
ČVUT eobchod611 CZK Incl.VAT
Ryjáček, Pavel: Ocelové mosty. Cvičení
Skriptum je určeno zejména studentům oboru Konstrukce a dopravní stavby a pojednává o návrhu a posouzení ocelového spřaženého silničního mostu v mezních stavech únosnosti i použitelnosti dle platných norem ČSN EN. Obsahuje rovněž návrh a posouzení dů...
ČVUT eobchod146 CZK Incl.VAT
Hide slider

Barták: Podzemní stavby

234,- CZK

Blažek: Geodézie 3. Výškopis

165,- CZK

Bubeník, František: Matematika 1

195,- CZK

Bubeník, František: Mathematics for Engineers

393,- CZK

Bubeník, František: Problems to Mathematics for Enginee...

248,- CZK

Bubeník: Matematika 2

201,- CZK

Demo, Pavel: Fyzika

312,- CZK

Hanáková, Alice: Deutsch im Bauwesen

232,- CZK

Hanáková, Alice: Deutsch im Bauwesen

232,- CZK

Horká, Hana: Professional English for Civil Engineering

217,- CZK

Chamra: Základy petrografie a regionální geologie ČR.

223,- CZK

Charvát, Jura: MATEMATIKA 1. Sbírka příkladů

199,- CZK

Charvát, Jura: MATEMATIKA 1. Sbírka příkladů

219,- CZK

Charvát, Jura: MATEMATIKA 2. Sbírka příkladů

277,- CZK

Jirásko: Matematika 35-matematická logika

52,- CZK

Kabele, Karel: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV. Vytápění - pod...

130,- CZK

Kaňka, Jan: DEO 1 - Vybrané stati ze stavebni světelné ...

121,- CZK

Kaňka, Jan: Stavební fyzika 3. Akustika pozemních stave...

167,- CZK

Kasíková, Stanislava: English for Civil Engineering

277,- CZK

Klvaňa: Modelování 20. Operační výzkum 2

251,- CZK

Kočandrlová: Geo-MATEMATIKA II

211,- CZK

Kočandrlová, Milada: Geo-Matematika I

318,- CZK

Komínková: Ekotoxikologie

202,- CZK

Kostelecký, Jakub: Globální polohové souřadnicové systé...

173,- CZK

Košatka: Příklady navrhování zděných konstrukcí 1

157,- CZK

Košatka: Zděné konstrukce 1

199,- CZK

Krejčiříková, Hana: Železniční stavby 1 / 1. část

253,- CZK

Kuklík: Dřevěné konstrukce

275,- CZK

Kupilík: Konstrukce pozemních staveb. Požární bezpečnos...

353,- CZK

Masopust, Jan: Zakládání staveb 1

201,- CZK
1 - 30 z 70  | Next > | Last >>>
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk