Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Procházka, Jaroslav: Betonové stropní a schodišťové konstrukce
Učební text je určen jako pomůcka k přednáškám a cvičením předmětů zaměřených na problematiku navrhování betonových konstrukcí, a to v rámci povinných i povinně volitelných předmětů bakalářského a navazujícího magisterského studia na Fakultě stavební...
ČVUT eobchod303 CZK Incl.VAT
Veselá, Eva: Handbook of Laboratory Experiments in Physics
Učební text obsahuje obecné poznatky týkající se měření, měřicích metod, zpracování měření, a to včetně nejistot a jejich stanovení. Sestává celkem ze 40 návodů k úlohám a jejich popisu. Úlohy jsou zvoleny tak, aby navazovaly na přednášenou látku z p...
ČVUT eobchod211 CZK Incl.VAT
Krátký, Lukáš: Moderní trendy předúprav biomasy pro intenzifikaci výroby biopaliv 2. generace
Předúprava suroviny je klíčovým krokem výroby biopaliv druhé generace jako alternativního zdroje energií a cenných látek k výrobě ekoinovativních materiálů. Cílem této knihy je shrnout a představit čtenáři moderní trendy a nejnovější poznatky celosvě...
ČVUT eobchod185 CZK Incl.VAT
Podzimek, František: Radiologická fyzika - Aplikace ionizujícího záření
Elektronická verze skripta ve formátu PDF je určena všem zájemcům o problematiku využití ionizujícího záření, především pak studentům bakalářských oborů se zaměřením na fyziku ionizujícího záření, radiační ochranu a využití ionizujícího záření. Na Fa...
ČVUT eobchod195 CZK Incl.VAT
Face masks with CVUT, CTU print.
Two-layer drapes in 2 designs. With the inscription ČVUT / CTU and with lion motifs. Cotton inside. Possible size setting.
ČVUT eobchod155 CZK Incl.VAT
Hide slider

Beneš, Ondřej: Metody zkoumání a interpretace architekt...

263,- CZK

Bošová, Daniela: Stavební fyzika II. Stavební tepelná t...

274,- CZK

Caravanasová, Ludmila: English Reader for Architectural...

141,- CZK

Caravanasová, Ludmila: Glossary of Architectural Terms

162,- CZK

Fassati, Tomáš: Česko-anglický slovník praktické globál...

239,- CZK

Fassati, Tomáš: Inteligentní je víc než chytrý. Poznává...

360,- CZK

Fassati, Tomáš: Laboratoř ergonomie. Praktické příklady...

387,- CZK

Girsa: Předprojektová příprava a projektová dokumentace...

147,- CZK

Hon: Koncepce bydlení ve více úrovních. Rozbory základn...

121,- CZK

Hrůza: Vývoj urbanismu. II. díl

447,- CZK

Kopřiva: Mobilita, víceúčelovost a proměnnost ve sporto...

297,- CZK

Krýzlová, Zuzana: Glossaire thématique de l´architectur...

382,- CZK

Krýzlová, Zuzana: Styles architecturaux. Lire et s exer...

173,- CZK

Krýzlová, Zuzana: Thémes d'urbanisme en français I.

164,- CZK

Krýzlová, Zuzana: Thémes d'urbanisme en français II

151,- CZK

Macke, Radek: Designérské skicování

227,- CZK

Muk: Statika I .

360,- CZK

Muk: Statika II .

312,- CZK

Paroubek: Občanské stavby-stavby pro tělovýchovu a spor...

94,- CZK

Schleger: Zdraví a krása. Přírodní materiály a zdravé s...

211,- CZK

Stejskalová Skoumalová, Lenka: Figurální kresba v souvi...

607,- CZK

Stýblo: Nauka o stavbách. Školské stavby

474,- CZK

Stýblo, Zbyšek: Prostory pro filmovou projekci

141,- CZK

Ševčík: Architekti. Programy. Realizace. Paralelní text...

618,- CZK

Ševčík: Problémy moderny a postmoderny

165,- CZK

Vyoralová, Zuzana: Technická infrastruktura měst a síde...

219,- CZK

Vyoralová, Zuzana: Technická zařízení budov a infrastru...

197,- CZK
1 - 27 z 27
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk