Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Šestáková, Eliška: Automaty a gramatiky. Sbírka řešených příkladů
Učební text je koncipován především jako sbírka řešených příkladů z teorie formálních jazyků, gramatik a automatů. U jednotlivých úloh jsou spolu s řešením vždy uvedeny i hlavní myšlenky, které k danému řešení vedly. Autorka též vysvětluje použité fo...
ČVUT eobchod224 CZK Incl.VAT
Kraus, Ivo: Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Romantici a klasikové
Čtvrtý díl Fyziky v kulturních dějinách Evropy je věnován životním osudům a vědeckým zásluhám především těch fyziků vychovaných klasickou fenomenologickou školou, jejichž dílo se stalo základem moderní atomové teorie. Příběhy jsou řazeny podle letopo...
ČVUT eobchod393 CZK Incl.VAT
Veselá, Eva: Physics II
The content of Physics II publication is related to the new syllabus of Physics II as it is taught at the Faculty of Mechanical Engineering of the Czech Technical University in Prague, from the academic year 2017/2018. It is linked-up to Physics I m...
ČVUT eobchod256 CZK Incl.VAT
Medřický, Vladimír: Vodní cesty. Navrhování plavebních komor
Učební text je určen studentům magisterského studia oboru Vodní hospodářství a vodní stavby Fakulty stavební ČVUT v Praze a dále pro studenty předmětu Jezy a vodní cesty bakalářského studia oboru Stavební inženýrství. Cenné informace však mohou získa...
ČVUT eobchod171 CZK Incl.VAT
Masopust, Jan: Zakládání staveb 1
Vysokoškolská skripta podporující výuku několika geotechnických předmětů zabývajících se zakládáním staveb. Tento první díl uvádí studenty do geotechnické problematiky, a to ve smyslu v Evropě všeobecně přijímané koncepce mezních stavů a to jak m.s. ...
ČVUT eobchod201 CZK Incl.VAT
Hide slider

Bašta: Hydraulika a řízení otopných soustav

178,- CZK

Bečvář: Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71

354,- CZK

Bláha: Příručka čerpací techniky

177,- CZK

Brož: Soudní znalectví: Chronologický přehled předpisů ...

66,- CZK

Bubeník: Matematické vzorce a metody.

270,- CZK

Cajthaml, Jiří: Analýza starých map v digitálním prostř...

264,- CZK

Dylevský, Ivan: Anatomie dítěte - Nipioanatomie 1. díl

580,- CZK

Dynybyl: Výkonová metrologie. Experimentální podpora vý...

114,- CZK

Gajdoš: Spolehlivost plynovodních potrubí

110,- CZK

Hájek: Architekt Josef Danda

349,- CZK

Havlíček,Václav: Elektrické obvody 2 - SLEVA 20%

319,- CZK

Jokl: Human performance and-enviroment level

102,- CZK

Jurči: Nástrojové oceli ledeburitického typu

260,- CZK

Karlík: Úvod do transmisní elektronové mikroskopie

317,- CZK

Kocourek: Metodika sledování dopravních konfliktů

102,- CZK

Kraus: Čestní doktoři na české technice v Praze. Osobno...

355,- CZK

Kraus: Fyzika v kulturních dějinách Evropy 1.díl Staro...

287,- CZK

Kraus: Fyzika v kulturních dějinách Evropy 2.díl Od Le...

361,- CZK

Kraus: Fyzika v kulturních dějinách Evropy.3.díl Stole...

343,- CZK

Kučera: Architektura inženýrských staveb

64,- CZK

Liška: Technika stlačeného vzduchu

111,- CZK

Mádl: Optimalizace obráběcího procesu

53,- CZK

Mach: Montáž v elektronice, Pouzdření aktivních součást...

222,- CZK

Martínek: Česko-francouzský slovník architektonický

425,- CZK

Melichar: Hydraulické stroje

204,- CZK

Melichar: Malé vodní turbíny-konstrukce a provoz

92,- CZK

Neumann: Elektronické obvody a funkční bloky 1

392,- CZK

Neumann: Elektronické obvody a funkční bloky 2

177,- CZK

Přibyl: Slovník dopravní terminologie

480,- CZK

Říha: Posuzování vlivů na životní prostředí

235,- CZK
1 - 30 z 50  | Next > | Last >>>
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk