Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Navrátil,Šinkorová: Biomedicínská detekce ionizujícího záření. Organizace zdravotnické péče po zevní...
V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v oborech radiobiologie a medicína katastrof, jsou popsány současné přístupy k monitorování radiační zátěže obyvatelstva metodami fyzikální a biologické dozimetrie. Minimalizace negativních dopadů pů...
ČVUT eobchod107 CZK Incl.VAT
Krbálek, Milan: Funkce více proměnných
Skripta sumarizují všechny zásadní poznatky teorie funkcí více proměnných. Probírány jsou zde základní topologické vlastnosti, diferenciální počet, taylorovské rozvoje, substituce v parciálních diferenciálních výrazech, řešení elementárních parciální...
ČVUT eobchod246 CZK Incl.VAT
Kostelecký, Jakub: Globální polohové souřadnicové systémy
Učební text seznamuje studenty s definicí a tvorbou globálních souřadnicových systémů, které tvoří základ pro použití metod kosmické geodézie pro určování polohy - zejména nejznámější a široce využívané technologie GPS. Kromě definice a realizace (pr...
ČVUT eobchod157 CZK Incl.VAT
Kraus, Ivo: Povrchy a rozhraní
Vysokoškolská učebnice je výkladem zákonitostí vztahu mezi mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi pevných látek a charakteristikami jejich povrchu. Text obsahuje odpovědi na základní otázky z této důležité oblasti materiálového inženýrstv...
ČVUT eobchod375 CZK Incl.VAT
Vyoralová, Zuzana: Technická zařízení budov a infrastruktura sídel I. Vnitřní plynovod a vytápění
Skripta jsou určena studentům bakalářského programu Fakulty architektury ČVUT v Praze. Učební text obsahuje problematiku zásobování plynem a jeho rozvody v objektu, seznamuje s koncepcí vytápěcích soustav, zdrojů tepla, otopných těles a dalších přísl...
ČVUT eobchod173 CZK Incl.VAT
Hide slider


We are preparing

Šestáková, Eliška: Automaty a gramatiky. Sbírka řešených příkladů
Boháček, Jaroslav: Metrologie
Šestáková, Eliška: Automaty a gramatiky. Sbírka řešených příkladů
Boháček, Jaroslav: Metrologie

News

Kostelecký, Jakub: Globální polohové souřadnicové systémy
Price: 157 CZK Incl.VAT

Kostelecký, Jakub: Globální polohové souřadnicové systémy
Fassati, Tomáš: Praktická globální vizuální komunikace I. díl / Světlo - zrak - vnímání
Price: 157 CZK Incl.VAT

Fassati, Tomáš: Praktická globální vizuální komunikace I. díl / Světlo...
Fassati, Tomáš: Praktická globální vizuální komunikace II. díl / Sdělování: barvy a tvary
Price: 197 CZK Incl.VAT

Fassati, Tomáš: Praktická globální vizuální komunikace II. díl / Sdělo...
Kraus, Ivo: Věda v českých zemích / Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky
Price: 517 CZK Incl.VAT

Kraus, Ivo: Věda v českých zemích / Dějiny fyziky, geografie, geologie...
Bubeník, František: Matematika 1
Price: 177 CZK Incl.VAT

Bubeník, František: Matematika 1

Sellout

Thýn: Analysis and diagnostics of industrial prosesses
Price: 117 CZK Incl.VAT

Thýn: Analysis and diagnostics of industrial prosesses
Šťastný:Manuál technické dokumentace..
Price: 169 CZK Incl.VAT

Šťastný:Manuál technické dokumentace..
Cibula: Mechanika jízdního kola
Price: 61 CZK Incl.VAT

Cibula: Mechanika jízdního kola
Miláček: Měření a vyhodnocování mechanických veličin
Price: 117 CZK Incl.VAT

Miláček: Měření a vyhodnocování mechanických veličin
Svoboda: Telematika nad dopravními sítěmi
Price: 145 CZK Incl.VAT

Svoboda: Telematika nad dopravními sítěmi
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk