Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Ditl, Pavel: Bilancování a simulace systémů v MS Excel
Nejčastěji se setkáváme s bilancováním linek a aparátů při projektování, optimalizaci a rozhodovací činnosti typu "Co se stane, když?" např. při instruktáži a výchově obsluhy, hledání poruch a jejich příčin, hledání úzkých míst linky a ekon...
ČVUT eobchod327 Kč vč.DPH
Mikš, Antonín: FYZIKA I
Jedná se o přednáškové skriptum k základnímu kurzu Fyziky G pro studijní obor G (Geodézie, kartografie a geoinformatika). Obsahem skripta jsou základy mechaniky (kinematika a dynamika hmotného bodu; soustava hmotných bodů a tuhé těleso; gravitační po...
ČVUT eobchod202 Kč vč.DPH
Caravanasová, Ludmila: Glossary of Architectural Terms
Glosář je určený pro výuku odborné angličtiny na fakultách architektury, lze jej však využít i na fakultách stavebních či jiných školách podobného zaměření. Shrnuje podstatnou část odborné terminologie z okruhu architektury a je vhodnou pomůckou pro ...
ČVUT eobchod147 Kč vč.DPH
Witzany, Jiří: Obnova a rekonstrukce staveb. Poruchy, degradace, sanace
Znalost historických konstrukcí, materiálů a používaných postupů stavění umožňuje předcházet chybám při obnově historických budov. Učební texty pojednávají o poruchách, degradačních procesech a navrhování sanací zděných, betonových, resp. železobeton...
ČVUT eobchod614 Kč vč.DPH
Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor
Skripta jsou určena pro účastníky kurzu reaktorové fyziky na školním reaktoru VR-1. Obsahují devět různých experimentálních úloh z oblasti reaktorové fyziky, které se na školním reaktoru VR-1 provádějí. U každé experimentální úlohy je uveden její det...
ČVUT eobchod205 Kč vč.DPH
Schovat slider

E-SHOP:

Studenti a zaměstnanci ČVUT se neregistrují! Mohou se přihlásit svým loginem a heslem platným pro celoškolské aplikace.


Připravujeme

Fiala, Jaroslav: Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní
Hanzlová, Hana: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování betonových konstrukcí
Procházka, Jaroslav: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy
Fiala, Jaroslav: Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní
Hanzlová, Hana: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování beto...
Procházka, Jaroslav: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady ...

Novinky

Šestáková, Eliška: Automata and Grammars. A Collection of exercises and Solutions
Cena: 207 Kč vč.DPH

Šestáková, Eliška: Automata and Grammars. A Collection of exercises an...
Achtenová, Gabriela: Převodná ústrojí motorových vozidel. Kloubové hřídele
Cena: 95 Kč vč.DPH

Achtenová, Gabriela: Převodná ústrojí motorových vozidel. Kloubové hří...
Krbálek, Milan: Teorie míry a Lebesgueova integrálu
Cena: 260 Kč vč.DPH

Krbálek, Milan: Teorie míry a Lebesgueova integrálu
Achtenová, Gabriela: Převodná ústrojí motorových vozidel. Kloubové hřídele
Cena: 57 Kč vč.DPH

Achtenová, Gabriela: Převodná ústrojí motorových vozidel. Kloubové hří...
Šestáková, Eliška: Automaty a gramatiky. Sbírka řešených příkladů
Cena: 204 Kč vč.DPH

Šestáková, Eliška: Automaty a gramatiky. Sbírka řešených příkladů

Slevové zboží

Bašta: Člověk a prostředí
Cena: 117 Kč vč.DPH

Bašta: Člověk a prostředí
Melichar: Malé vodní turbíny-konstrukce a provoz
Cena: 84 Kč vč.DPH

Melichar: Malé vodní turbíny-konstrukce a provoz
Zamarovský: Příběh antické filosofie
Cena: 290 Kč vč.DPH

Zamarovský: Příběh antické filosofie
Kraus:Technické aplikace difrakční analýzy
Cena: 138 Kč vč.DPH

Kraus:Technické aplikace difrakční analýzy
Carnot: Úvahy o hybné síle ohně
Cena: 78 Kč vč.DPH

Carnot: Úvahy o hybné síle ohně
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk