Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Dylevský, Ivan: Anatomie dítěte - Nipioanatomie 2. díl
Druhý díl Anatomie dítěte organicky navazuje na první díl monografie mapující stavbu dětského organismu a je zaměřen především na anatomii dětských orgánů. Kromě popisu makroskopické a mikroskopické stavby jednotlivých orgánových systémů vycházející ...
ČVUT eobchod726 Kč vč.DPH
Hanzlová, Hana: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování betonových konstrukcí
Skripta slouží jako pomůcka studentům FSv ČVUT v Praze při přednáškách a cvičeních z předmětu Betonové a zděné konstrukce. Učební text shrnuje poznatky pro navrhování betonových konstrukcí podle platných evropských norem ČSN EN 1990 Zásady navrhování...
ČVUT eobchod292 Kč vč.DPH
Šafář, Roman: Betonové mosty 2. Přednášky
Skripta jsou určena pro výuku předmětu Betonové mosty 2, ale jsou využitelná i pro ročníkové projekty, bakalářské a diplomové práce apod. Učební text se zabývá jednotlivými typy nosných konstrukcí betonových mostů i jejich spodní stavbou, a to z hled...
ČVUT eobchod265 Kč vč.DPH
Havlíček, Václav: Elektrické obvody 1
První díl dvousvazkové monografie Elektrické obvody je základní učebnicí pro předměty Základy elektrických obvodů, Elektrické obvody, Elektrické obvody a prvky a Teorie obvodů v bakalářských studijních programech Elektrotechnika, energetika a managem...
ČVUT eobchod296 Kč vč.DPH
Nováková, Zdenka: INTERIOR DESIGN - IN 1
Skripta určená pro zahraniční studenty mají poskytnout základní informace k řešení interiéru stavby ve smyslu vytvoření co nejvhodnějšího prostředí z hlediska funkce i výtvarného vyznění. Výklad je zaměřen na pojetí interiéru jako součásti komplexní ...
ČVUT eobchod265 Kč vč.DPH
Schovat slider

E-SHOP:

Studenti a zaměstnanci ČVUT se neregistrují! Mohou se přihlásit svým loginem a heslem platným pro celoškolské aplikace.Připravujeme

Krýzlová, Zuzana: Glossaire thématique de l´architecture
Krýzlová, Zuzana: Glossaire thématique de l´architecture

Novinky

Jung, Karel: Hodnocení bezpečnosti a rizik silničních mostů a tunelů
Cena: 327 Kč vč.DPH

Jung, Karel: Hodnocení bezpečnosti a rizik silničních mostů a tunelů
Procházka, Jaroslav: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy
Cena: 251 Kč vč.DPH

Procházka, Jaroslav: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady ...
Hanzlová, Hana: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování betonových konstrukcí
Cena: 292 Kč vč.DPH

Hanzlová, Hana: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování beto...
Achtenová, Gabriela: Převodná ústrojí motorových vozidel. Kloubové hřídele
Cena: 57 Kč vč.DPH

Achtenová, Gabriela: Převodná ústrojí motorových vozidel. Kloubové hří...
Holický, Milan: Hodnocení existujících konstrukcí
Cena: 120 Kč vč.DPH

Holický, Milan: Hodnocení existujících konstrukcí

Slevové zboží

Martínek: Česko-francouzský slovník architektonický
Cena: 386 Kč vč.DPH

Martínek: Česko-francouzský slovník architektonický
Cibula: Mechanika jízdního kola
Cena: 61 Kč vč.DPH

Cibula: Mechanika jízdního kola
Mádl: Optimalizace obráběcího procesu
Cena: 48 Kč vč.DPH

Mádl: Optimalizace obráběcího procesu
Říha: Posuzování vlivů na životní prostředí
Cena: 214 Kč vč.DPH

Říha: Posuzování vlivů na životní prostředí
Němec: Spolehlivá životnost svařovaných částí strojů
Cena: 54 Kč vč.DPH

Němec: Spolehlivá životnost svařovaných částí strojů
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk